O nas

[pl]

DSC_1783-2Dlaczego pracownia?

Pracownia powstała w 2010 roku, a od 2012 działa jako fundacja. Inspiracją dla powołania Pracowni, była wiara – poparta wiedzą oraz doświadczeniem – w edukacyjną i wychowawczą siłę natury i przygody.  Ludzie tworzący Pracownie są w większości edukatorami, animatorami ale też podróżnikami, sportowcami czy harcerzami. Ukształtowały nas nie tylko studia czy kursy ale też trud podróży, wspinaczki, żeglarstwa. Swoimi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi, ponieważ w najlepszy z możliwych sposobów – na sobie – sprawdziliśmy jak wspaniale może rozwijać się człowiek poprzez przygodę w przyrodzie i zaskakujące spotkania z nauką. W swoich działaniach inspirujemy się teoriami adventure i outdoor education, pedagogiką przeżyć (Erlebnispädagogik), wychowaniem przez doświadczenie. My nazywamy to „pedagogiką przygody”.

W swoich działaniach kierujemy się szerokim rozumieniem edukacji. Nie sprowadzamy jej tylko do ilości zdobytej wiedzy, ponieważ sucha wiedza daje słabe fundamenty kształcenia. Szukamy połączenia między wiedzą, kształceniem a wychowaniem. Uważamy, że człowiek potrzebuje harmonijnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego – aby było to możliwe, powinien się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia ale też po prostu beztrosko bawić! W zależności od wieku – każdy z nas ma swoje własne potrzeby i własne tempo nauki oraz wzrastania.

Cele Pracowni:

 1. Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie rozwoju i wsparcia edukacji alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowania inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych oraz informacyjnych w dziedzinie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, w szczególności z nurtu „pedagogiki przygody”(outdoor education, adventure education), edukacji alternatywnej tzn. wykorzystujących aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukacji przyrodniczej), edukacji naukowej, turystki i animacji społeczno-kulturalnej w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i dorosłych oraz animowania i tworzenia więzi międzyludzkich w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomiędzy tymi grupami.
 3. Wspieranie rodziny poprzez inicjowanie działań w których dzieci wraz z rodzicami (dorosłymi) mogą wspólnie uczyć się, bawić, poznawać przyrodę, kulturę.
 4. Podejmowanie działań  na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Działania Pracowni:

 1. Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Inicjowanie i włączanie się w działania, których zadaniem jest budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, budowanie dialogu międzypokoleniowego, tworzenie bezpiecznego oraz twórczego środowiska dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.
 4. Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona środowiska m.in. poprzez zwiększanie świadomości o mechanizmach zachodzących w przyrodzie.
 5. Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych.
 6. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji.
 7. Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, kursów z zakresu określonego w celach fundacji.
 8. Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym.
 9. Stworzenie zespołu, wraz z bazą dla jego działalności, twórczych i aktywnych pedagogów, turystów, animatorów – stale podnoszących swoje kwalifikacje, którzy będą aktywnie wpływać na rozwój i innowacyjność polskiej edukacji.
 10. Działalność naukowa, badawcza we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

O naszych projektach czytaj tutaj.

 

Fundacja

Pobierz statut: Statut Fundacji Pracownia Nauki i Przygody

Zarząd fundacji na lata 2012 – 2014

Prezes: Agnieszka Leśny

Wice prezes: Joanna Przydatek

Członek zarządu: Edyta Mantorska

Rada fundacji na lata 2012 – 2015

Przewodniczący:  Łukasz Wojdyga

Członek rady: Michał Wesołowski

Członek rady: Małgorzata Siarkiewicz

Więcej o nas przeczytasz na stronie: zespół pracowni.

[/pl]

 

[en]Pracownia Nauki i Przygody is a non-govermental organization founded in 2010. From 2012 we are a foundation. Our goals are very simple: we want to change the world through education. We are inspired by experiental, adventure,  outdoor education and moder science comunication. These theories are not very well known in Poland and a few teachers, educators, liders are using  methods based on experiental education. We want to change it!  We organize trips, workshops and projects for youth and adults.

Our biggest projects are a series of  ’Meeting the Explorers’ – classes for children with experiences of physic, chemical, biological;  conference ’Adventure Education’ and ’Academy of Adventure Education’.

Our team  team consists teachers, tourists, popularizers of science, scouts, sailors and scientists.

 

 

[/en]