Praktyki i staże

Praktyki studenckie

W naszej fundacji można odbywać bezpłatne praktyki w tematyce związanej z animacją społeczno-kulturalną, pedagogiką alternatywną, outdoor / adventure education, gry i grywalizacja w edukacji, zarządzanie organizacją pozarządową.

Osoba realizująca praktyki, najczęściej w zakresie od 30 do 120 godzin, dołącza do zespołu wolontariackiego fundacji, aby „zanurzyć” się w działaniu organizacji. Uczestniczy w tym czasie w wybranych akcjach, szkoleniach, spotkaniach. Dodatkowo, każda osoba uczestniczy w 1-4 dyżurów biurowych, aby poznać kontekst działania organizacji pozarządowej. Zakończeniem praktyk jest realizacja własnego projektu, samodzielnie lub we wsparciu naszego zespołu.

Przykładowe obszary realizacji praktyk w zakresie pedagogiki, outdoor education, animacji społeczno-kulturalnej:

– poznanie specyfiki zarządzania partycypacyjnego osiedlem mieszkańców i ngo (udział w spotkaniach Partnerstwa Otwarty Jazdów, online/offlline , poniedziałki g. 18:30 – 20:00), co najmniej 2 spotkania
– poznanie historii i aktualnej sytuacji organizacji na Jazdowie (samodzielna lektura materiałów + spacer po Osiedlu, odwiedzanie organizacji, udział w dyżurach gospodarza domku)
– poznanie specyfiki fundacji działającej w obszarze pedagogiki przygody (udział w akcjach i spotkaniach online/offlice zespołu fundacji, udział w wybranych godzinach dyżuru biurowego)
– 10h na realizację zainteresowań i działań własnych
– odwiedzenie leśno-ogrodowych zajęć z dzieciakami, które odbywają się w OsiemPrzezDwa – domku fundacji
– projekt własny: mini-działanie na linii organizacja – sąsiedzi, organizacja – inni partnerzy jazdowa, beneficjenci organizacji+

– wzięcie udziału w procesie przygotowywania szkolenia lub warsztatów outdoor (od kontaktu z klientem, poprzez kwestie logistyczne, współpracę w zespole trenerskim, przeprowadzenie i podsumowanie działania).

– współprowadzenie warsztatów outdoorowych dla młodzieży i/lub dorosłych

-przegląd ew zrecenzowanie poszczególnych narzędzi i/lub procedur szkoleniowo-warsztatowych w fundacji (np. formularz badania potrzeb w zakresie tworzenia warsztatów, instrukcja bezpieczeństwa działań outdoorowych)

-współtworzenie skryptu gier i ćwiczeń outdoorowych

– udział w inspekcji bezpieczeństwa sprzętu outdoorowego (w tym niski park linowy)
oraz działania towarzyszące w pracy organizacji pozarządowej (np. udział w spotkaniach i „życiu” zespołu fundacji)

W czasie odbywania praktyk, osoba kilkukrotnie spotyka się z mentorką/mentorem, aby omawiać realizacje, wcześniej wypracowanych celów rozwojowych. Zakończenie praktyk odbywa się w formie zgrywalizowanej ewaluacji i podsumowania.

Jednocześnie praktyki może u nas realizować do 3 osób jednocześnie.

Opiekunką praktyk jest Aga Leśny

Odpłatny staż

Odpłatny staż jest propozycją szczególnie dla tych, którzy szukają rozwoju zawodowego w obszarze związanym z działaniami trenerskimi w nurtach experiential education / outdoor education / adventure education.

Zapraszamy Cię do odbycia rocznego stażu rozwojowego, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w nurcie pedagogiki przygody. Udział w programie umożliwia poznanie umocowań teoretycznych oraz metod pracy charakterystycznych dla pedagogiki przygody w jej różnych ujęciach. Najważniejszą częścią stażu jest zdobycie doświadczenia w pracy ze zróżnicowani grupami w celu wspierania rozwoju zbiorowości jak i indywidualnych uczestników.

Program stażu układany jest indywidulanie poprzez tutora i stażystę, a jego cena zależy od ułożonego programu (zazwyczaj około 4 000 PLN), wystawiamy fakturę zw. VAT.

Do udziału w programie zapraszamy:

  • Studentki i studentów 1. lub 2. roku studiów posiadające odpowiednią dyspozycyjność czasową; osoby wolnych zawodów dysponujące czasem zarówno w tygodniu jak i w weekendy w godzinach przedpołudniowych,
  • Mieszkańców województwa mazowieckiego (Warszawa i okolice)
  • Posiadają minimalne doświadczenie w pracy z grupą (instruktorzy harcerscy, wychowawcy kolonijni itd.)
  • cenią swój własny rozwój i chcą rozwijać kontakt ze sobą oraz innymi,
  • chcą przygotować się do pracy w edukacji nieformalnej oraz działaniach rozwojowych  poprzez zdobycie wiedzy i doświadczenia w pracy z grupami dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Wymaganiem formalnym jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy nie starszym niż 3 lata.

Poniżej przykładowy plan stażowy z 2017 roku:

Program:

– podstawę programu stanowi tzw. Triada zespołu outdoorowego czyli wewnętrzny program rozwoju trenerskiego w Pracowni Nauki i Przygody. Aktywne uczestnictwo w programie powinno przygotować uczestnika do samodzielnego projektowania oraz prowadzenia zajęć dla młodzieży w metodyce pedagogiki przygody i/lub z dorosłymi w nurtach experiential education / outdoor education / adventure education.

– w obowiązkowych częściach stażu znajdują się następujące zagadnienia:

– badanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
– metodologia pracy trenerskiej – budowa programu szkoleniowego i scenariusza
– komunikacja z uczestnikami. Elementy autoprezentacji, przekazywania instrukcji, storytellingu
– praca z metaforą i tworzenie historii

-krótkie formy: energetyki, krótkie gry
– gry w plenerze
– praca z ryzykiem, optymalizacja ryzyka, BHP, bezpieczna asysta
– asystowanie przy działaniach z niskim parkiem linowym
– transfer wiedzy, active reviewing, podsumowywanie ćwiczeń dla różnych grup wiekowych
– ścieżka rozwoju trenerskiego
– współpraca w zespole trenerskim

– higiena w pracy trenera, przeciwdziałanie wypaleniu, superwizja
– podstawowe modele stosowane w pedagogice przygody

Przebieg (1 dzień = 8h zegarowych)

– udział w 2 realizacjach jako wolontariusz-asystent, zaprojektowanie i przeprowadzenie swojego, min. 4h program dla młodzieży (praktyki wewnętrzne)

– co najmniej 2 dni udziału w praktykach rekomendowanych (w firmach, instytucjach lub organizacjach zajmujących się pedagogiką przygody w różnych aspektach)

– co najmniej 2 dni udziału w praktykach własnych (działania trenerskie w wybranej przez stażystkę/ stażystę organizacji, firmie lub instytucji)

Wszystkie praktyki własne i rekomendowane w Polsce i za granicą są współfinansowane lub finansowane przez fundację.

– dodatkowe możliwości rozwoju:

– udział w wyjedźcie zagranicznym (wymiana, kursy OAT)
– wyjazd stażowy (Holandia, Szwecja, Rosja) na obozy młodzieżowe w metodyce pedagogiki przygody
– praktyki w firmach szkoleniowych i turystycznych
– wszechstronny rozwój w 3 sektorze (w jednym z wybranych obszarów: finanse & adminstracja, PR, HR, foundrising, animacja społeczno-kulturalna)
– nauka pisania ofert i pracy z klientem
– praca z tutorem (min. 3 spotkania)

Wyjazd a la Adventus (poznanie gier, grupy, stylu pracy) (12h)
Komunikacja z uczestnikami (8h)
Modele i ich zastosowanie (6h)
Metodologia pracy trenerskiej + badanie potrzeb (6h)
Praca z metaforą (4h)
Ryzyko + BHP (4h)
Transfer wiedzy (8h)
Praca z parkiem linowym (4h)
Ścieżka rozwoju i współpraca w zespole (4h)
Wyjazd podsumowujący (12h)
= 68 h szkolenia + min. 50 h praktyki

W trakcie zajęć całodniowych  przewidziana jest  przerwa obiadowa. Uczestnicy dbają o wyżywienie we własnym zakresie.
Każdy z uczestników wybiera samodzielnie terminy projektów, które odwiedza lub w nich uczestniczy zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami. Liczba miejsc dla stażystów w każdym z terminów jest ograniczona, dlatego prosimy o pewną elastyczność w planowaniu terminów.

Spotkania stażystów odbywają się raz w miesiącu. Pozostałe aktywności stażysta dopasowuje do swoich indywidualnych potrzeb i planów.

Informacje organizacyjne:

Liczba miejsc: 15. Opiekunką programu jest Aga Leśny i Joanna Keller.

Stażystom po ukończonym stażu oferujemy zlecenia na działania outdoorowe w ramach działalności gospodarczej fundacji lub możliwość dalszego, wolontariackiego rozwoju w węższych specjalizacjach np. pracy z niskim parkiem linowym lub w nurcie adventure therapy.