Treningi outdoorowe

IMG_8837Treningi metodami outdoor / adventure / experiential education organizujemy dla grupy, która mierzy się z konkretnym wyzwaniem.

Może być to moment zmiany; np. nowy lider w grupie; konfliktu lub inne specjalne potrzeby tj. wsparcie socjoterapii, trening brania odpowiedzialności czy integracji.

Cele:

Cele ustalamy zawsze indywidualnie z zamawiąjącym trening. Przykładowe cele realizowane poprzez treningi outdoorowe:

  • budowanie i integracja zespołu (również w sytuacji nowej np. zmiana klasy czy fuzja przedsiębiorstw)
  • usprawnienie pracy istniejącego zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i propozycje usprawnień)
  • trening umiejętności społecznych dla grup o specjalnych potrzebach (np. podopieczni z zespołem Aspergera)
  • zdefiniowanie ról zespołowych, zmiana ról, nowe role w zespole
  • utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów
  • wzmocnienie formalnych i nieformalnych relacji
  • poszukiwanie nowego potencjału w zespole, odkrywanie talentów
  • budowanie zaufania nauczyciel-uczeń czy lider – pracownik

BISI3457Wspólne uczestnictwo w grach oraz ćwiczeniach w naturalnym otoczeniu sprzyja realizacji celów treningowych. Gry zawsze kończą się omówieniem umożliwiającym tzw. transfer wiedzy – przeniesienie doświadczeń z gry do własnego życia lub życia zespołu.

Działania pozwalają na wzajemne poznanie się osób pracujących ze sobą poza standardowym miejscem pracy lub uczących się razem. Uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony oraz odkrywają nieznany wcześniej potencjał zespołu.

Program:

Dysponujemy zestawem mobilnego, niskiego parku linowego na którym możemy zaprojektować gry w oparciu o specyficzne cele. Posiadamy również szeroki wachlarz pomocy tj. Gumizela, Tower of Power, Zygzak. W naszym katalogu gier i aktywności plenerowych znajdują się zarówno proste ćwiczenia jak i bardzo złożone gry strategiczne.

Uczestnicy działań outdoorowych w bardzo atrakcyjny i naturalny sposób, uczą się skutecznej komunikacji i działań zespołowych, które są elementami kapitału społecznego. Doświadczenia w ten sposób zdobyte bardzo naturalnie przenoszą się na późniejszą wspólną naukę czy pracę.

Zestaw ćwiczeń i gier dobieramy w konsultacji z wychowawcą lub liderem grupy, tak aby odpowiadały one potrzebom grupy. Proponujemy zarówno sprawdzone ćwiczenia oparte na teorii experiential education  oraz autorskie moduły zaprojektowane przez trenerów Pracowni Nauki i Przygody.

Naszą ofertę możemy rozszerzyć o grę terenową lub wspólny outdoor cooking.

Grupa:

Podstawowy moduł działań dla grupy do 25 osób to 2 godziny zegarowe.

Trenerzy:

Zajęcia prowadzą trenerki i trenerzy Pracowni Nauki i Przygody posiadający europejski certyfikat Low Ropes Course Instructor ERCA (Europejskie Stowarzyszenie Parków Linowych). Jesteśmy przygotowani do prowadzenia treningów w języku polskim oraz angielskim.

Więcej o nas przeczytasz w zakładce: zespół.

Wartości:

Jesteśmy organizacją pozarządową nie działającą dla zysku. Dla szkół i podmiotów publicznych pracujemy na zasadach non-profit. Działamy również charytatywnie i barterowo. Wykonując działania komercyjne cały dochód z nich przeznaczam na działalność statutową. Zamawiając u nas integrację, szkolenie czy trening wspierasz pozytywną zmianę w polskiej edukacji!

Kontakt:

Skontaktuj się z koordynatorką – trenerką Asią Keller – aby porozmawiać o potrzebach swojej grupy i możliwym, wspólnym działaniu: pracownia@naukaprzygoda.edu.pl, 600 063 334

Współpracowaliśmy z: