Szkolenia outdoorowe

IMG_8595Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatch z wykorzystania elementów teorii i metody outdoor / adventure / experiental education. Mamy swój wewnętrzny program szkoleniowy w ramach projektu Akademia Pedagogiki Przygody.

Realizujemy również szkolenia na indywidualne zamówienie. Dotychczas realizowaliśmy szkolenia m.in. z zakresu:

 • wykorzystania pedagogiki przygody we wsparciu socjoterapii
 • wprowadzenie do pedagogiki przygody dla nauczycieli nauczania początkowego
 • niskie parki linowe jako przykład działania outdoor education
 • pedagogika przygody w edukacji przyrodniczej
 • nowoczesna komunikacja naukowa w edukacji wczesnoszkolnej
 • historia i korzenie experiental education
 • style komunikacji w praktyce
 • Skala Współpracy, czyli nowe podejście do tworzenia środowiska przyjaznego współpracy

 

W swojej ofercie mamy szkolenia wykorzystujące „pedagogikę przygody” do realizacji innych celów szkoleniowych:

 • komunikacja i komunikowanie się
 • podstawowe umiejętności trenerskie
 • zarządzanie i przewodzenie zespołem, rola lidera, style przywództwa
 • kreatywność
 • współpraca i zaufanie w zespole
 • wykorzystanie gier w edukacji
 • zasady pracy z małymi dziećmi

Program:

Dysponujemy zestawem mobilnego, niskiego parku linowego na którym możemy zaprojektować gry i moduły szkoleniowe w oparciu o specyficzne cele. Posiadamy również szeroki wachlarz pomocy tj. Gumizela, Tower of Power, Zygzak, Sequencer, Jumping Drum. W naszym katalogu gier i aktywności plenerowych znajdują się zarówno proste ćwiczenia jak i bardzo złożone gry strategiczne.

Uczestnicy działań outdoorowych w bardzo atrakcyjny i naturalny sposób, uczą się skutecznej komunikacji i działań zespołowych, które są elementami kapitału społecznego. Doświadczenia w ten sposób zdobyte bardzo naturalnie przenoszą się na późniejszą wspólną naukę czy pracę.

Zestaw ćwiczeń i gier dobieramy w konsultacji z wychowawcą lub liderem grupy, tak aby odpowiadały one potrzebom grupy. Proponujemy zarówno sprawdzone ćwiczenia oparte na teorii experiental education  oraz autorskie moduły zaprojektowane przez trenerów Pracowni Nauki i Przygody.

Naszą ofertę możemy rozszerzyć o grę terenową lub wspólny outdoor cooking.

Trenerzy:

Zajęcia prowadzą trenerki i trenerzy Pracowni Nauki i Przygody posiadający europejski certyfikat Low Ropes Course Instructor ERCA (Europejskie Stowarzyszenie Parków Linowych). Większość z nas ukończyła szkolenia trenerskie w zakresie experiental i outdoor education.

Więcej o nas przeczytasz w zakładce: zespół.

Wartości:

Jesteśmy organizacją pozarządową nie działającą dla zysku. Dla szkół i podmiotów publicznych pracujemy na zasadach non-profit. Działamy również charytatywnie i barterowo. Wykonując działania komercyjne cały dochód z nich przeznaczam na działalność statutową. Zamawiając u nas integrację, szkolenie czy trening wspierasz pozytywną zmianę w polskiej edukacji!

aga_mKontakt:

Skontaktuj się z szefową zespołu outdoorowego – trenerką Agą Leśny – aby porozmawiać o potrzebach swojej grupy i możliwym, wspólnym działaniu: pracownia@naukaprzygoda.edu.pl, + 48 501 783 923

Zrealizowaliśmy szkolenia dla:

logo_szkolenia