Fundacja

Dlaczego Pracownia?

Pracownię założyło w 2010 roku,  grono przyjaciół, którzy poznali się w większości w harcerstwie. Wcześniej przez wiele lat jeździliśmy razem na obozy i zimowiska, tworzyliśmy programy, działaliśmy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Gdy przyszedł czas na „odwieszenie mundurów do szafy”, powołaliśmy do życia projekt, którego celem miała być promocja i rozwój w Polsce nurtu Experiental Education czyli uczenia się przez doświadczenie. Udało się, zaczęliśmy działać coraz prężniej i w 2012 zarejestrowaliśmy własną organizację pozarządową! Nasze działania nazywamy pedagogiką przygody.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Inspiracją dla powołania Pracowni, była wiara – poparta wiedzą oraz doświadczeniem – w edukacyjną i wychowawczą siłę natury i przygody. Ludzie tworzący Pracownie są w większości edukatorami, animatorami ale też podróżnikami, sportowcami czy harcerzami. Ukształtowały nas nie tylko studia czy kursy ale też trud podróży, wspinaczki, żeglarstwa. Swoimi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi, ponieważ w najlepszy z możliwych sposobów – na sobie – sprawdziliśmy jak wspaniale może rozwijać się człowieWyprawa w Beskid Śląskik poprzez przygodę w przyrodzie i zaskakujące spotkania z nauką. W swoich działaniach inspirujemy się teoriami adventure i outdoor education, pedagogiką przeżyć (Erlebnispädagogik), wychowaniem przez doświadczenie. My nazywamy to „pedagogiką przygody”.

W swoich działaniach kierujemy się szerokim rozumieniem edukacji. Nie sprowadzamy jej tylko do ilości zdobytej wiedzy, ponieważ sucha wiedza daje słabe fundamenty kształcenia. Szukamy połączenia między wiedzą, kształceniem a wychowaniem. Uważamy, że człowiek potrzebuje harmonijnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego – aby było to możliwe, powinien się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia ale też po prostu beztrosko bawić! W zależności od wieku – każdy z nas ma swoje własne potrzeby i własne tempo nauki oraz wzrastania.

Czym się zajmujemy?
Prowadzimy kilka wieloletnich programów, których celem jest rozwój, wspieranie i wykorzystywanie pedagogiki przygody w Polsce. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce „Programy”. Dla realizacji swoich celów prowadzimy warsztaty, szkolenia, wydajemy książki, pracujemy jako eksperci, organizujemy i uczestniczymy w konferencjach, prowadzimy mnóstwo działań dla dzieci, angażujemy się w akcje lokalne.

Od 2015 roku prowadzimy „domek przygody” czyli OsiemPrzezDwa na warszawskim osiedlu Jazdów. Jest to miejsce wielu warsztatów, świetlicy dla dzieci, seminariów i spotkań.

UtrzymuDSC_1783-2jemy się z darowizn oraz prowadzenia płatnych szkoleń i warsztatów. Ważnym źródłem naszego dochodu jest sklep internetowy.

Nasz zespół

Zespół fundacji składa się ze współpracowników, wolontariuszy i „krewnych i znajomych królika”. Fundacja zatrudnia jedną pracowniczkę na niepełny etat do prowadzenia „biura” fundacji.

W pracy naszego zespołu inspirujemy się modelem Skali Współpracy oraz innymi, charakterystycznymi dla organizacji experiential education. Szukamy osób o 4 kluczowych dla nas kompetencjach: motywacji do działania wolontariackiego, współodpowiedzialności, przewidywalnej dyspozycyjności i dbałości o komunikację.

Więcej o nas przeczytasz na stronie: zespół pracowni.

Przynależność do innych organizacji

 

logo_oatJesteśmy częścią europejskiej sieci Outdoors as a Tool, skupiającej organizacje, które działają na rzecz rozwoju outdoor education jako narzędzia do rozwoju i kształcenia.

Jesteśmy członkiem European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE).eoe

Od 2014 prowadzimy działalność gospodarczą, dzięki której pozyskujemy  środki na rozszerzenie działalności statutowej. Prowadzimy własny sklep internetowy z narzędziami i grami dla trenerów oraz osób zainteresowanych praktyką pedagogiki przygody.

My jako fundacja

Zarejestrowana w KRS 17.01.2012.

Cele Pracowni (wg Statutu):

 1. Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie rozwoju i wsparcia edukacji alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych oraz informacyjnych w dziedzinie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, w szczególności z nurtu „pedagogiki przygody” (outdoor education, adventure education), edukacji alternatywnej tzn. wykorzystujących aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukacji przyrodniczej), edukacji naukowej, turystki i animacji społeczno-kulturalnej w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i dorosłych oraz animowania i tworzenia więzi międzyludzkich w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomiędzy tymi grupami.
 3. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą poprzez m.in. organizację zajęć interdyscyplinarnych, tworzenie oraz prowadzenie gier miejskich i terenowych, tworzenie i prowadzenie gier symulacyjnych oraz z wykorzystaniem innych, innowacyjnych metod edukacyjnych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
 5. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw, mających na celu profilaktykę uzależnień, działań i zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Działania Pracowni (wg Statutu):

 1. Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Inicjowanie i włączanie się w działania, których zadaniem jest budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, budowanie dialogu międzypokoleniowego, tworzenie bezpiecznego oraz twórczego środowiska dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.
 4. Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona środowiska m.in. poprzez zwiększanie świadomości o mechanizmach zachodzących w przyrodzie.
 5. Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu,  w tym wspieranie osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy pedagogicznej wszystkim, którzy jej potrzebują – w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
 6. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji.
 7. Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, kursów z zakresu określonego w celach fundacji.
 8. Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym.
 9. Stworzenie zespołu, wraz z bazą dla jego działalności, twórczych i aktywnych pedagogów, turystów, animatorów – stale podnoszących swoje kwalifikacje, którzy będą aktywnie wpływać na rozwój i innowacyjność polskiej edukacji.
 10. Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w  środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

Władze

Zarząd fundacji na lata 2020 – 2023

Prezeska: Agnieszka Leśny

Członkini zarządu: Zofia Magier

Członkini zarządu: Wiktoria Jasińska 

Członkini zarządu: Aleksandra Szydlik (2022 – 2026)

Członkini zarządu: Iwona Pawelec (rezygnacja w 2021)

Wice prezes: Joanna Przydatek (rezygnacja w 2022)

Rada fundacji na lata 2019 – 2023

Przewodniczący: Paweł Chuchmała

Członek rady: Michał Wesołowski

Członkini rady: Agata Pankiewicz

Członkini rady: Joanna Salwicka

Członkini rady: Joanna Keller

Członkini rady: Gosia Siarkiewicz (rezygnacja w 2022)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie OPP z działań fundacji za rok 2021 >>>
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2021 >>>
 • Sprawozdanie merytoryczne OPP z działań fundacji za rok 2020 >>>
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2019 >>>
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2018: >>>
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2017: PNiP merytoryczne 2017 (publiczne)
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2014:150404spr_merytoryczne2014
 • Sprawozdanie merytoryczne z działań fundacji za rok 2013 spr_merytoryczne2013
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012: spr_merytoryczne2012