Bibliografia

Tu gromadzimy pozycje bibliograficzne w tematyce pedagogiki przygody, adventure education, sail traing, wychowania morskiego, outdoor education i nurtów pokrewnych. Jest to zbiór subiektywny. Jeśli znasz dzieła, które powinny znaleźć się w tym spisie – napisz do nas!

Opracowała: Agnieszka Leśny, ostatnia aktualizacja: maj 2023

Pedagogika przygody; pedagogika przeżyć; outdoor education, adventure/wilderness therapy – pozycje po polsku:Ewa Palamer-Kabacińska; Pedagogika przygody a harcerstwo (2021), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Małgorzata Rosalska, (2020) Wychowanie do współpracy w ujęciu pedagogiki przeżyć Kurta Hahna [w] aKatarzyna Segiet, Aktywna obecność człowieka w środowisku lokalnym. Perspektywa edukacyjna i społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Parczewska Teresa; Michalak Renata, (Nie)obecność. Outdoor education w kształceniu szkolnym (2019), Wydawnictwo UMCS
 • Bożena Roszak; Edukacja outdoor w praktykach studenckich a rzeczywistość (2018) [w] Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr.
 • Magdalena Szeniawska; Michal Vičar Jak prowadzić proces wilderness therapy
 • Dudek, Mateusz; Kida, Paulina (red.) (2016), Przewodnik po edukacji przygodą w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, link do pozycji w sklepie internetowym >>>
 • Ryszka R. (2016), Pedagogika przeżyć praktycznie, Wydawnictwo IMPULS,  link do sklepu internetowego >>>
 • Kwartalnik Pedagogiczny nr 2/2016 (2016) poświęcony pedagogice przygody i experiential education, link do pozycji w sklepie internetowym >>>
 • Jurewicz, Katarzyna (2015), Outdoorowy zawrót głowy. Praktyczne zastosowanie edukacji nieformalnej w tym outdoor education w pracy z młodzieżą, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Szczecin, link do wersji online>>>
 • Bąk, Agnieszka; Leśny, Agnieszka;  Palamer-Kabacińska, Ewa. (red.) (2014): Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce. Warszawa: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody; Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, link do sklepu internetowego >>>
 • Leśny, Agnieszka. (2013): Parki linowe w edukacji. Możliwości budowania kapitału społecznego w lesie. w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
 • Leśny, Agnieszka;  Palamer-Kabacińska, Ewa. (red.) (2012 ) Edukacja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, link do pozycji w sklepie internetowym >>>
 • Michl W., Pedagogika przeżyć, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, link do sklepu internetowego >>>

Turystyka a pedagogika przygody:

 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 • Gołembowski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 22.
 • Płoskonka P., Prószyńska-Bordas H., Nowakowski P., Spływ kajakowy jako forma przygody i edukacji w opinii gimnazjalistów spływających Skrwą Prawą [w] red. Palamer-Kabacińska E., Leśny A., Edukacja Przygodą. Outrdoor i Adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2013
 • Przecławski K., Życie to podróż, Żak, 2005.
 • Sonelski W., O pewnej metodzie realizacji programów edukacji przygodowej, [w] red. Palamer-Kabacińska E., Leśny A., Edukacja Przygodą. Outrdoor i Adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2013.
 • Swędzioł W., O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy” – refleksje nad sensem ryzykowania, [w] „Góry -człowiek –  turystyka„, Wydawnictwo Proksenia, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Kraków 2011.
 • Tomik R., Turystyka aktywna w kontakcie z przygodą w programie promocji aktywności fizycznej szkoły, [w] red. Palamer-Kabacińska E., Leśny A., Edukacja Przygodą. Outrdoor i Adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2013.
 • Denek K., Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole, Wydawnictwo Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Koszalinie, Koszalin 1981, s.13.
 • Portal specjalizacji turystyki przygodowej AWF Kraków, źródło: http://tp.awf.krakow.pl/index.php/hjkghfhgh/poznaj-nas z dnia 13.10.2013.
 • Góry – człowiek – turystyka (2012): Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.
 • Przecławski, Krzysztof (2004): Turystyka a świat współczesny. w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.
 • Łobożewicz, Barbara (2007): Wychowanie do rekreacji – współczesne dylematy, zadania, perspektywy. w: Zeszyty Naukowe Almamer (3 (47).

Adventure/ outdoor education, experiential learning – literatura w języku angielskim:

 • Kida P., Lisin I., (2018) Outdoor education, from theory to practice, Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław, 2018 >>>
 • Leśny A., Lisin I., (2018) Outdoor academy. Manual of educational program for youth group, Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław, 2018 >>>
 • Zestaw badań o korzyściach z edukacji typu outdoor: >>>
 • Csikszentmihalyi M., Csikszentmihalyi J., Adventure and the Flow Experience, Miles J., Priest Simon, Adventure Education, Venture Publishing, 1990.
 • Gass M., Transfer of Learning in Adventure Education, w: Miles J., Priest S., (red.), Adventure Education, Venture Publishing, 1999.
 • Gilbertson K., Bates T., McLaughlin T., Ewert A.,Outdoor Education. Methods and Strategies, Human Kinetics, 2006.
 • Hunt Jasper, Philosophy of Adventure Education [w] Miles J., Priest Simon, Adventure Education, Venture Publishing 1990
 • Klint K., New Directions for Inquiry into Self_concept and Avdenture Experience [w] Miles J., Priest Simon, Adventure Education, Venture Publishing, 1990.
 • Kraft R., Experiential Learning, w: Miles J., Priest S., (red.), Adventure Education, Venture Publishing, 1999.
 • Luckner J., Nadler R., Processing the Experience, Kendall/Hunt,1997
 • Pearce T., Learning  Styles and Experiental Learning [w] red. Pearce T., Pfaff Nicole, Attractive youth work,  IYNF, 2005
 • Seaman J., Reviews of Roberts J, Beyound learning by doing: Theoretical currents in experiental education,  Journal of Experiental Education, vol. 36, number 3, 2013.
 • Gajewski R., O stylach uczenia się i edukacji, E-mentor dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej, nr 4(11)/ 2005, źródło: http://www.e-entor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/189
 • Mobbs R., How to be a tutor, strona domowa The University of Leicester, źródło: http://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/eresources/teaching/theories/kolb
 • Neill J., The Adventure Experience Paradigm, portal Wilderoom, źródło: http://www.wilderdom.com/philosophy/PriestAdventureExperienceParadigm.html#McIntyre1999
 • Allison, Pete; McCulloch, Ken (2007): The characteristics and value of the sail training experience. Edinburgh: Univ. of Edinburgh.
 • Berry, Matt i Hodgson, Chris (red.) (2011): Adventure Education. An Introduction: Routledge.
 • Christian, E. (2011): Adventure education and disaffected youth, w: Adventure Education. An Introduction, red.Matt Berry i Chris Hodgson: Routledge.
 • Dewey John (1997): Experience & Education: Touchstone.
 • Ewert, A.; Garvey, Dan (2007): Philosophy and Theory of Adventure Education, w: Adventure Education. Theory and applications, red.Dick
 • Prouty, J. Panicucci i R. Collinson: Human Kinetics.
 • Gass, M.: Transfer of Learning in Adventure Education, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Hopkins, David; Putnam, Roger (1993): Personal growth through adventure. London: D. Fulton.
 • Hunt, Jasper: Philosophy of Adventure Education, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Klint, K.: New Directions for Inquiry into Self_concept and Avdenture Experience, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Knapp, Clifford i Smith, Thomas E. (red.) (2011): Sourcebook of experiential education. Key Thinkers and Their Contribiutions: Routlege.
 • Kraft, R.: Experiential Learning, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Miles, John C.; Priest, Simon (1990): Adventure education. State College, PA: Venture Pub.
 • Miner, Joshua: The Creation of Outward Bound, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Neill, J.: The Adventure Experience Paradigm, dostępne na stronie internetowej: http://www.wilderdom.com/philosophy/PriestAdventureExperienceParadigm.html#McIntyre1999 w dniu 2013-10-17.
 • Neuman, Jan (2004): Education and learning through outdoor activities. Games and problem solving activities, outdoor exercises and rope courses for youth programmes. Prag: Charles University Prague.
 • Paniucucci, J. (2007): Cornestones of Adventure Education, w: Adventure Education. Theory and applications, red.Dick Prouty, J. Panicucci i R. Collinson: Human Kinetics.
 • Priest, Simon: The Semantic of Adventure Education, w: Adventure Education, red.Simon Priest i John C. Miles.
 • Priest, Simon; Gass, Michael A. (2005): Effective leadership in adventure programming. 2. ed. Champaign, Ill., Leeds: Human Kinetics.
 • Priest, Simon i Miles, John C. (red.): Adventure Education.
 • Prouty, Dick (2007): Introduction to Adventure Education, w: Adventure Education. Theory and applications, red.Dick Prouty, J. Panicucci i R. Collinson: Human Kinetics.
 • Prouty, Dick, Panicucci, J. i Collinson, R. (red.) (2007): Adventure Education. Theory and applications: Human Kinetics.
 • Raynolds, John; Chatfield, Rob (2007): Leadership the Outward Bound way. Becoming a better leader in the workplace, in the wilderness, and in your community. 1st ed. Seattle: Mountaineers Books.
 • Seaman, J. (2013): Reviews of Roberts J., Beyound learning by doing: Theoretical currents in experiental education. w: Journal of Experiental Education 36 (3).

Przedszkola Leśne

 • Mongeau, Lillian, Preschool Without Walls, New York Times 2015 >>>
 • Cornell, Joseph: Mit Freude die Natur erleben. Verlag an der Ruhr, Mühlheim an der Ruhr 1989;
 • Miklitz, Ingrid: Der Waldkindergarten – Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes. Cornelsen, Berlin 2007;
 • Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens. Junfermann, 2007;
 • Goebel, Wolfgang/Glöckler, Michaela: Kindersprechstunde. (Stuttgart 2008);
 • Dokumenty prawno – formalne przedszkoli leśnych (dot. Gminy Leipzig):
 • Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen — SächsKitaG) [2005];
 • Stadt Leipzig (Hrsg.): Fachplan „Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Leipzig“ (2006);
 • Verordnung des Sächsischen Staatsministerium für Soziales und des Sächsischen Staatsministerium für Kultus zur Durchführung und Finanzierung des Schulvorbereitungsjahres in Kindertageseinrichtungen (Schulvorbereitungsverordnung – SächsSchulvorbVO 2006;
 • Der Sächsische Bildungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippen und Kindergärten (Weimar/Berlin 2007);
 • Das Positionspapier zur Elternmitwirkung in Leipziger Kindertageseinrichtungen (Stand: 13. September 2004);
 • http://www.waldkindergarten.info/59-0-literatur.html
  http://bvnw.de/category/bucher/
  http://www.kindergartenpaedagogik.de/1216.html
  http://www.waldkindergaerten.at/wissenswertes/literatur/
  http://www.eko.edu.pl/materialy/
 • http://wyborcza.pl/duzyformat/1,153401,20358023,w-lesnym-przedszkolu-fajnie-jest.html
 • http://pytanienasniadanie.tvp.pl/26175166/lesne-przedszkola

Sail trainig, żeglarstwo szkoleniowe i rozwojowe, wychowanie morskie:

 • Leśny Agnieszka; Siwicki Marek, Uwodzenie Lirogona. Wychowanie morskie jako strategia pedagogiczna (2021), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Allison P., McCulloch K., McLaughlin P., Edwards V., Tett L., The Characteristics and Value of the Sail Training Experience, The University of Edinburgh, 2007, źródło: http://www.sailtraininginternational.org/_uploads/documents/Research/FullReport.pdf z dnia 16.01.2012.
 • McCulloch K.,  Four Days Before The Mast: A Study of Sail Training in the UK,  University of Edinburgh 2002, s.10.
 • Miazgowski B., Wspomnienie o Mariuszu Zaruskim [w] Zaruski M., Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym”, Sport i Turystyka, Warszawa 1966.
 • Leśny A., Czas i przestrzeń na żaglowcu a ceremoniał morski [w] „Dom wciąż kiwających się podłóg” -przestrzeń, czas i ceremoniał w „Szkole pod Żaglami”, praca magisterska napisana i obroniona w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Archiwum autorki.
 • Portal żaglowca Pogoria: http://www.pogoria.pl/strona/sail-training-international z dnia 13.10.2013.
 • Sienkiewicz B., Ordery dla zasłużonych dla żeglarstwa, portal miesięcznika „Żagle”, źródło: http://www.zagle.com.pl/wydarzenia/ordery-dla-zasluzonych-dla-zeglarstwa,1_11234.html z dnia 28.10.2013.
 • Strona projektu „Niebieska Szkoła”, źródło: http://www.niebieskaszkola.pl/tekst,wychowanie-morskie,7 z dnia 28.10.2013
 • Portal „Szkoły pod Żaglami” http://szkolapodzaglami.org.pl/page/32/ksiega-projektu (odsłona z dnia 7.01.2014).
 • Gólski L.,Stowarzyszenie „Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami” [w] Knopka J., Popławski Ł., Rudnik E. (red.) Edukacja i wychowanie a żeglarstwo w warunkach regionalnych, Wydawctwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Zaruski M., Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym”, Sport i Turystyka, 1966.
 • Jasser A., Czterdziestolecie Bractwa Żelaznej Szekli, Fundacja STS Fryderyk Chopin, Warszawa 2013.
 • Zaruski M., Wśród wichrów i fal, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1958.
 • Appelt M.,Wiśniewska M., Wojtasiak K., Drużyna „Żab”, Zeszyty Historyczne Harcerstwa, Warszawa 1985.
 • Miłobędzki J., red, Conrad w żeglarskiej kurcie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972.
 • Hamilton J., Sail Training. The message of the tall ships, Patrick Stephens, England 1988.
 • Pietrykiewicz J.,Conrad i Polska. Na setną rocznicę. Patriotyczna wrażliwość [w] Najder Z.,Condrad w oczach krytyki światowej, PIW, Warszawa 1974.
 • Dąbrowski M.,Rozmowa z Conradem. Tekst wywiadu prasowego zamieszczonego w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1914 nr 16, przedruk [w] Dąbrowska M., Szkice o Conradzie, PIW, Warszawa 1959.
 • Allen J., Morskie lata Conrada, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1971.
 • Nawrocki S., Byłem Kaczorem, Wydawnictwo „Glob”, Szczecin 1985.
 • Baranowski K., Szkoła pod Żaglami, Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, Warszawa 2009.
 • Kasperek I., Wychowanie morskie na przykładzie rejsu „Szkoły pod Żaglami” szlakami starych kultur 1983/1984, praca magisterska pod kierunkiem prof. zw. Dr hab. Stanisława Kawuli, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001.
 • Ludwig S., Istota i cele wychowania morskiego, „Oświata Dorosłych”, nr 6 rocznik 1966.
 • Krawczyk Z., Morze w działalności społecznej i ideologii Mariusza Zaruskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, 1(27)2002, Warszawa 2002.
 • Turo K., Morze i góry w twórczości literackiej Mariusza Zaruskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, 1(27)2002, Warszawa 2002.
 • Baranowski K., Bachnik K., Morskie opowieści. Jak z nowicjuszy stworzyć sprawny zespół, „Harvard Business Review Polska” Czerwiec 2012.
 • Robak K., Przybyszewski W., Szkoła pod Żaglami 1983/1984 Daty, liczby, fakty, Wydawnictwo Tampla, Warszawa 2005.
 • Robak K., Szkoła („Mechanizmy” i „Ludzie”), Wydawnictwo Tampla, Warszawa 2005.
 • Strona żaglowca STS Generał Zaruski: http://www.zaruski.pl/ [dostęp z dnia 2.04.2014].
 • Vortal harcerzy wodniaków: http://wodniacy.eu [dostęp z dnia 2.04.2014].
 • Portal Bractwa Brygowego: http://bractwobrygowe.org.pl/stowarzyszenie/page6.html [dostęp z dnia 4.04.2014].
 • Szczecina D., Witold Bublewski – wodniak z lilijką w życiorysie, Wiadomości24.pl, źródło: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/witold_bublewski_wodniak_z_lilijka_w_zyciorysie_274481.html dostęp z dnia 16.05.2014.
 • Leszkowicz T., Mariusz Zaruski – człowiek wszechstronny, serwis historyczny Histmag, źródło: http://histmag.org/Mariusz-Zaruski-czyli-czlowiek-wszechstronny-721 [dostęp z dnia 17.05.2014].
 • Dąbrowski M., Żegnamy Jankę Bielak, portal Gazeta.pl, źródło: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,85946,6236191,Zegnamy_Janke_Bielak.html (dostęp z dnia 20.06.2014).
 • Wirtualne Muzeum The Flint School: http://www.enterpriseintegrators.com/flint/4thR/index.htm [dostęp z dnia 28.06.14].
 • Strona jachtu Tabor Boy, źródło: http://ssvtaborboy.org/ [dostęp z dnia 28.06.14].
 • Prywatna strona Krzysztofa Baranowskiego, źródło: http://krzysztofbaranowski.pl/pierwsza-szkola [dostęp z dnia 28.06.14].
 • Leszek Waligóra, Krzysztof Baranowski o Szkole pod Żaglami i wychowaniu na morzu, Głos Wielkopolski 2012-08-25, źródło: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/642855,krzysztof-baranowski-o-szkole-pod-zaglami-i-wychowaniu-na-morzu,id,t.html [dostęp z dnia 28.06.14].
 • Robak K., Krzysztof Baranowski, Portal Żeglujmy razem, źródło: http://www.zeglujmyrazem.com/?page_id=9729 [dostęp z dnia 15.10.2014].
 • Robak K., Powrót Szkoły, Jachting nr 9/2009 (53), źródło: http://www.zeglujmyrazem.com/wp-content/uploads/2100/Artykuly/PowrotSzkoly.pdf [dostęp z dnia 15.10.2014].
 • Grubecki K., Szkoła Kadr, portal „Żeglujmy razem”, źródło: http://www.zeglujmyrazem.com/wp-content/uploads/2100/Artykuly/Szkola%20pod%20Zaglami%201993%20-2012/Grubecki_Krzysztof_Szkola_kadr.pdf [dostęp z dnia 9.11.2014].