Grywalizacja – projektowanie narzędzi edukacyjnych opartych na grach

W dniach 8-9.04.2017, w ramach programu Akademia Pedagogiki Przygody, zorganizowaliśmy niezwykły warsztat.„Grywalizacja – projektowanie narzędzi edukacyjnych opartych na grach” – pod tą enigmatyczną nazwą kryje się tworzenie gier szkoleniowych, opartych na procesie wzmacniania zespołów. Prowadzący – Kuba Wiśniewski – przygotował nie tylko część teoretyczną, będącą podstawą praktyki, ale również część ćwiczeniową. Szczególną wartością szkolenia było tworzenie gier w małych dwu osobowych zespołach. Z jednej strony pozwoliło to zobaczyć, co jeszcze powinno się udoskonalić, a z drugiej strony uwierzyć we własne zasoby kreatywności. Uczestnicy warsztatu relacjonowali niesamowitość gier szkoleniowych jako narzędzia zmiany, którą zapoczątkowuje kilkugodzinna zabawa.

Kolejny warsztat z grywalizacji już 13-14.05.17 we Wrocławiu: >>>

/ob/