Mamy status OPP!

Hurra! Mamy status organizacji pożytku publicznego!

Oznacza to, że spełniliśmy wyśróbowane standardy konstrukcji zarządzania w organizacji. Dostosowaliśmy nasz Statut i wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania, które sprawiają, że nasza organizacja jest transparenta oraz wolna od nieetycznych praktyk.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią drobiazgowe obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Do tej pory publikowaliśmy nasze sprawozdania finansowe oraz merytoryczne na naszej stronie, aby pokazać Wam jak działamy, czemu poświęcają się nasi wolontariusze i na co wydajemy pieniądze pozyskane np. ze zbiórki publicznej. Teraz, nasze sprawozdania będą w ogólnopolskiej bazie – przez co staną się jeszcze bardziej dostępne.

Szczycimy się byciem transparentną organizacją. Nie mamy nic do ukrycia – przeciwnie! Chcemy chwalić się i pokazywać Wam jak intensywnie działamy, aby rozwijać pedagogikę przygody w Polsce!

Status OPP umożliwia przekazanie nam 1% podatku dochodowego – dzięki temu Wy możecie wymiernie wesprzeć naszą pracę oraz okazać zaufanie do nas.