Niemieckie przedszkola leśne. Jak to działa?

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na warszataty: „Waldkindergarten – przedszkola leśne. Koncept, formy, przykłady przedszkolnej edukacji przyrodniczej w Niemczech, Wrocław, sobota 21.03.2015″.

Idea pracy pedagogicznej z dziećmi pod gołym niebem, o każdej porze roku jest w Polsce zupełnie nie znana. I szokująca. Metoda ta jednak jest od ponad 70 lat z powodzeniem realizowana na świecie. Ma wielu realizatorów, naukowych opracowań i badań. Ma swoich zwolenników i krytyków. Rosną kolejne pokolenia wychowanków. Warto przyjżeć się bliżej tej wychowawczej koncepcji …

Wyobraźcie sobie przedszkole bez budynku, bez ograniczenia ścianami, ustawionymi krzesłami, meblami – gdzie zajęcia są cały rok na zewnątrz, w naturze, na świeżym powietrzu: w parku, w lesie, na polanie, w ogrodzie…

Wyobraźcie sobie przedszkole w którym nie ma ciągłego szumu i wrzawy dziecięcych głosów – gdzie dzieci znajdują ciszę, spokój, przestrzeń… Wyobraźcie sobie przedszkole bez zabawek, gdzie dzieci za pomocą 2 gałęzi, 3 szyszek i kamienia rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność lecąc rakietą, jadąc karetą, zwiedzając dalekie krainy…

Wyobraźcie sobie przedszkole, w którym dzieci mogą bezkarnie chodzić po błocie, dotykać robaka, wchodzić na drzewo, patykiem dłubać w ziemi…

Cel warsztatów

poznanie niemieckiej pedagogiki Waldkindergarten – przedszkoli leśnych.

W programie m. in.

prezentacja koncepcji przedszkoli leśnych/Waldkindergarten, przykłady oraz formy pracy w przyrodzie z dziećmi, przybliżenie niemieckich metod i tradycji pedagogicznych pracy z dziećmi.

Uczestnicy

m.in. nauczyciele przedszkolni, edukatrorzy leśni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolenej.

Termin

21.03.2015 (sobota). Od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Więcej informacji tutaj: Klik!