Podstawy pedagogiki przygody – szkolenia na zamówienie

Coraz częściej realizujemy szkolenia i warsztaty z pedagogiki przygody dla grup zorganizowanych. Jak może wyglądać takie szkolenie?

Wprowadzenie do pedagogiki przygody

Wprowadzenie do pedagogiki przygody to niezwykły warsztat dla osób zainteresowanych outdoor/adventure/experiential education. W ciągu kilku lub kilkunastu godzin warsztatowych poznamy podstawowe zasady realizacji aktywności w tych nurtach, ich podstawy teoretyczne – ale przede wszystkim przykłady najbardziej charakterystycznych form: gier na budowanie zaufania w grupie, poprawę komunikacji, ćwiczenie asertywności, poszukiwania niestandardowych rozwiązań, budowania więzi z przyrodą.

Grupa

12-18 osób. W przypadku większej grupy przyjeżdża więcej trenerów, a do niektórych ćwiczeń dzielimy grupę na mniejsze zespoły.

CELE WARSZTATU:

 • przedstawienie teoretycznych założeń pracy w nurcie pedagogiki przygody, pedagogiki przeżyć i outdoor education
 • przedstawienie gier i zabaw realizujących różne cele przeznaczonych dla grup

młodzieżowych

 • zapoznanie odbiorców z metodyką nauczania w nurcie pedagogiki przygody

Proponowany program warsztatów jest stworzony w oparciu o techniki i ćwiczenia oparte o nurt outdoor experiential education. Spośród innych technik szkoleniowych wyróżnia je:

 • korzystanie z siły metafory i potencjału otaczającej natury
 • nacisk na doświadczenie uwzględniające wszystkie zmysły
 • osadzenie aktywności w środowisku naturalnym, poza standardową salą szkoleniową
 • możliwość uruchomienia silnych procesów grupowych i indywidualnych w stosunkowo krótkim czasie

Szczególnym narzędziem spośród proponowanych technik jest mobilny niski park linowy – zawieszony na wysokości ok. 50 cm labirynt z lin i stalówek. Każdy park budowany jest przez trenerów z  uwzględnieniem konkretnych potrzeb danego zespołu, każda gra na parku jest inna. Mnogość scenariuszy i rodzajów konstrukcji stwarza zaś możliwość realizacji różnych celów szkoleniowych takich jak: budowanie zaufania, doskonalenie współpracy, uwrażliwienie na bariery komunikacyjne, budowanie postaw liderskich i inne.

ZARYS PROGRAMU

Szczegółowy program warsztatu tworzymy w oparciu o diagnozę potrzeb indywidualnych uczestników oraz wywiad z zamawiającym. Przykładowy program:

Dzień I

 • Poznanie i formowanie grupy. Przykłady gier budujących zaufanie, normy, zasady komunikacji, energetyki w nurcie outdoor education
 • Wprowadzenie do teorii KNP Karla Rohnkego
 • Gry w przyrodzie
 • Projektowanie aktywności w oparciu o Cykl Kolba
 • Reviewing w experiential education
 • Gry i ćwiczenia rozbudowujące komunikację

Dzień II

 • Podstawy teorii pedagogiki przygody
 • Ćwiczenia i gra z wykorzystaniem niskiego parku linowego: budowanie zaufania, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań
 • Gry i zabawy z pomocami metodycznymi: gumizela, Tower of Power

INNE UWAGI

Warsztaty prowadzone będą w metodyce nauczania dorosłych, dlatego część metod i gier nie będzie możliwa do bezpośredniego przełożenia na pracę z dziećmi. Nasze doświadczenie wskazuje, że takie podejście jest w dłuższej perspektywie bardziej owocne dla edukatorów, którzy poprzez zrozumienie istoty działań w pedagogice przygody – świetnie potrafią przełożyć mechanizmy z gier na formy dostosowane do ich uczniów.

Do realizacji warsztatu potrzebna jest przestrzeń – w przypadku ładnej pogody może to być park, podwórko lub dowolny inny teren, gdzie można bezpiecznie usiąść na trawie i biegać. Plan B na niepogodę to realizacja we wnętrzu – wówczas niezbędna jest przestronna sala (np.gimnastyczna).

CENA 2023

Warsztat 1dniowy:   ~3 800 zł brutto (fundacja nie jest płatkiem VAT)

Warsztat 2dniowy: ~7 300 zł brutto

Cena warsztatów dla jednej grupy zawiera:

 • Odpowiednio 7 lub 14 godziny zegarowych szkolenia dla grupy 12-18 uczestników
 • Opiekę 2-3 trenerów
 • Pełne wyposażenie na warsztaty
 • Cyfrową wersję materiałów szkoleniowych dla uczestników

Cena nie zawiera:

 • Wyżywienia i noclegu dla uczestników oraz trenerów.

W przypadku warsztatu 14 godzinnego zamawiający zobowiązuje się do organizacji noclegu oraz wyżywienia dla trenerów lub uiszczenia opłaty ryczałtowej 200 zł od osoby na ten cel.

 • Dojazdu zespołu trenerskiego (w przypadku szkoleń prowadzonych w odległości większej niż 50 km od Warszawy).

Dojazd można oszacować według, tak zwanej, kilometrówki tzn. 1 PLN za kilometr w jedną stronę (jako adres początkowy należy wpisać ul. Jazdów 8/2, Warszawa).

 • Noclegu dla trenerów w dzień poprzedzający działanie, jeśli odbywa się dalej niż 150 km od Warszawy.

Nasi trenerzy chcą być wypoczęci, dobrze przygotowaniu i zadbać o odpowiednie przygotowanie sali oraz atrakcji w plenerze. Dlatego w przypadku szkolenia powyżej wskazanego limitu kilometrów zamawiający zapewnia nocleg dla 2 trenerów lub opłatę ryczałtową 200 PLN od osoby na ten cel.

 • tzw. „przerwy kawowej”.

Dla dobrej i zdrowej atmosfery pracy radzimy zadbać o tzw. przerwę kawową dla uczestników oraz jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

 • Rezerwacji sali, posiłków i innych działań logistycznych.

Fundacja może się podjąć organizacji takich działań, będą one jednak dodatkowo wycenione.