Klasoprzestrzeń – warsztaty integracyjne

Zajęcia mają na celu integrację, budowanie zaufania oraz lepsze poznanie potencjału grupy. W czasie aktywności plenerowych pojawiają się zagadnienia związane z tworzeniem norm grupowych oraz wartości. Są to zajęcia polecane tym klasom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tego typu pracą warsztatową. Tym, które dopiero się kształtują i potrzebują „przełamania lodów” jak i tym, które już się dobrze znają. Wspólne zajęcia pozwalają na nowo zdefiniowąć role uczniów w klasie oraz spojrzeć na swoją grupę z nieco innej, niecodziennej perspektywy.

 

Czas trwania: 3 – 4 h

Opis zajęć: Zajęcia zaczynamy od krótkiego wprowadzenia oraz zabaw i ćwiczeń na poznanie lepiej klasy oraz trenerów. Następnie uczniowie, najpierw w małych zespołach (ponieważ trudno jest integrować się od razu w bardzo dużej grupie) – później w większych oraz całą klasą – mierzą się z różnymi wyzwaniami w terenie. Poprzez udział w grach, takich jak „Fabryka piłek”, „Odliczanie” „Kwasowe jezioro”, mają możliwość ćwiczenia zasad współpracy w klasie. Plenerowe gry, wykorzystujące czytelne dla młodzieży metafory, są świetną okazją do pracy nad normami grupowymi, wrażliwością na potrzeby innych, komunikacją czy zaufaniem uczniów do siebie nawzajem oraz do nauczyciela.

Uczniowie realizują zadania w tzw. swoim tempie, dlatego trudno jest określić ile gier uda się przeprowadzić w ramach scenariusza. Zazwyczaj w czasie 3h zajęć klasa uczestniczy w 3 – 5 aktywnościach.

W tym scenariuszu możliwe jest wykorzystanie gry „Przejście Mohawków” na niskim parku linowym. Gra realizowana jest w grupach max. 15 osobowych. Wykorzystanie niskiego parku linowego jest dla uczniów dodatkową atrakcją i motywacją, pozwalającą jeszcze bardziej zaangażować się we wspólne działania.