Wznowienie „Przygody w edukacji”

Śpieszymy ze wspaniałą informacją! Po bardzo długiej przerwie w naszym sklepie internetowym dostępne jest drugie wydanie „Przygody w edukacji i edukacji przygodą”.

Książka „Przygoda w edukacji i edukacja przygodą” jest wynikiem niezwykle inspirującego spotkania pasjonatów teoretyków i praktyków, którzy mieli okazję wspólnie spotkać się podczas konferencji „Edukacja Przygodą 2013” w Warszawie. „Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie” nie jest jedynie publikacją pokonferencyjną. Obszernie rozwija zagadnienia pedagogiki przygody w Polsce zawierając również artykuły naukowe.

Publikacja pokazuje szerokie spektrum praktycznego wykorzystania edukacji przygodowej w działaniach pedagogicznych. Wskazuje kierunki rozwoju tej dziedziny, które nie muszą być powszechnie kojarzone tylko z działaniem w plenerze, podkreśla także znaczenie wykorzystania tej metody do działań terapeutycznych – a zwłaszcza socjoterapeutycznych.

Ogromna dawka inspiracji i motywacji dla wszystkich, którym temat outdoor i adventure education jest bliski! Do kupienia w naszym sklepie internetowym >>>