Zapraszamy na konferencję: Wdrażanie koncepcji outdoor education w szkole

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) wraz z partnerami Finnway Polska, FISE, Pracowania Nauki i Przygody organizują w Warszawie w dniu 22 listopada br. konferencję poświęconą edukacji na wolnym powietrzu.  

Ten mało obecny w polskim systemie formalnego kształcenia nurt zasługuje na uwagę – zwłaszcza w obliczu negatywnych zmian w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży. 

Konferencja ma na celu:

  • Popularyzację idei edukacji dzieci i młodzieży prowadzonej na wolnym powietrzu.
  • Wskazanie praktycznych rozwiązań.
  • Rozwijanie motywacji i kompetencji uczestników konferencji do wprowadzania edukacji outdoorowej na lekcjach z różnych przedmiotów i innych zajęciach szkolnych.

Wśród prelegentów są doświadczeni eksperci z zakresu outdoor education: teoretycy i praktycy z uczelni w Polce i Finlandii, ze szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, pasjonaci outdooru. Szczegóły w załączonym programie.

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych oraz konsultantów i doradców metodycznych zainteresowanych edukacją outdoorową.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Uczestnicy otrzymają egzemplarz Meritum 2/2023 dedykowany edukacji na wolnym powietrzu oraz zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Rejestracja do 10 listopada 2023 r.

Kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl tel. 692526891