Zwolniły się miejsca na konferencji „Edukacja Przygodą” wraz z warsztatami!

II ogólnopolska konferencja „Edukacja Przygodą” to spotkanie teoretyków z praktykami takich dziedzin jak; outdoor/adventure education, experiental learning, wychowania plenerowego, edukacji przyrodniczej i ekologicznej, edukacji alternatywnej i nieformalnej.

W programie konferencji znalazły się zarówno wystąpienia prezentujące konkretne projekty jak i podsumiwania badań naukowych we wspomnianych dziedzinach. Konferencji towarzyszy szereg warsztatów praktycznych, prowadzonych przez specjalistów z konkretnych dziedzin. Warsztaty dotyczą adventure education dla osób niepełnosprawnych, prowadzenia ćwiczeń integracyjnych w oparciu o realne doświadczenia uczestników, wykorzystania gier symulacyjnych i miejskich w edukacji, praktycznej edukacji przyrodniczej.

Konfernecja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2013 w Warszawie. Wszystkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://edukacjaprzygoda.pl/