Warsztaty z umiejętności pedagogicznych

[for English scroll down]

16 lutego 2018 odbył się w naszej fundacji warsztat z pedagogiki, który poprowadziła Asia Przydatek. Zostały na nim poruszone tematy dotyczące rozwoju dziecka, emocji i sposobu radzenia sobie z nimi. Poznaliśmy umiejętności dzieci charakterystyczne dla różnych etapów rozwoju. Próbowaliśmy także określić jak radzić sobie z problemami i agresją wśród dzieci. Przeanalizowaliśmy trudne sytuacje, z którymi zetknęliśmy się w naszej pracy na warsztatach z dziećmi. Nauczyliśmy się jak rozmawiać z dzieckiem językiem emocji w oparciu o podstawy Porozumienia bez Przemocy (PBP). Próbowaliśmy odegrać scenki wcielając się w rozmowy między dorosłymi a dziećmi. Bardzo przydatny okazał się model OBSERWACJA – UCZUCIA – POTRZEBA – PROŚBA. Ten warsztat z pewnością podniesie jakość prowadzonych przez nas zajęć.

Last Friday there was a pedagogy workshop organized by our foundation, led by Asia Przydatek. We discussed about issues on child development, emotions and how to deal with them. We have learned about the skills of children characteristic of various stages of development. We also tried to determine how to deal with problems and aggression among children. We analyzed the difficult situations that we encountered in our work at the workshops for children. We’ve learned how to talk with a child with the language of emotions based on the basics of Nonviolent Communication (NVC). We tried to play scenes of conversations between adults and children. The model OBSERVATION – EMOTIONS- NEEDS – REQUEST proved to be very useful. This workshop will certainly improve the quality of events we lead.

/kk/