Bibliografia outdoor/adventure education

busola2W ramach naszej naukowej działalności tworzymy podręczną bibliografię pozycji związanych z pedagogika przygody tzn. outdoor education, adventure education, pedagogika przeżyć, experiental education, sail training/wychowanie morskie, edukacja przyrodnicza. To ukłon w stronę tych, którzy właśnie piszą prace licencjackie, magisterskie, doktorskie lub inne Bardzo Poważne Dzieła Naukowe :) Zachęcamy do nadsyłania propozycji, których w bibliografii nie ma, a być powinny!