dr Roger Greenaway w Polsce!

rogerNa wspólne zaproszenie Experience Corner, Pracowni Nauki i Przygody oraz Akademii Biznes Level Up, do Polski przyjeżdża dr Roger Greenaway, twórca metody Active Reviewing.

Czym jest ta niezwykła metoda przeczytacie tutaj: >>>

Greenaway przyjeżdża do Polski aby poprowadzić dwa warsztaty: dla trenerów (w Warszawie) oraz dla menadżerów (w Płocku).

Informacje i zapisy na warsztaty dla mendżerów w Płocku znajdziecie na stronie Akademii Biznes Level Up >>>

Warsztat w Warszawie, dedykowany trenerom, poświęcony będzie omawianiu w praktyce trenerskiej. Zapisy przez stronę Experience Corner >>>, a opis znajdziecie poniżej:

 

logo_ec_malePo co inwestować w omawianie?

Refleksja i omówienie są istotnymi częściami procesu uczenia się poprzez doświadczenie. Jednak w praktyce często zdarza się, że omawianie jest najsłabszym elementem szkolenia. Poprzez wzmacnianie go poprawiasz szanse na:

 • wyrażenie i potwierdzenie całości wyciągniętej ze szkolenia nauki, a także podzielenie się nią z grupą
 • odkrycie i rozwiązanie każdej niepewności czy sprzecznych interpretacji
 • skupienie się i ponowne omówienie każdej pominiętej części szkolenia
 • szukanie przez uczestników okazji do przetestowania i zastosowania nauczonych umiejętności – w następnym ćwiczeniu czy po powrocie do pracy

biznes-level-upPo co inwestować w aktywne omawianie?

Dzięki metodom aktywnego omawiania można osiągnąć wszystkie wyżej wymienione cele i jeszcze więcej. Potrzebne są dwie zmiany, aby szkolenie było bardziej angażujące, dynamiczne i na temat:

 1. Zaprojektowanie świetnych ćwiczeń, gier, symulacji szkoleniowych. W momencie kiedy dobrze współdziałają – uczestnik jak i cała grupa całkowicie angażuje się w szkolenie
 2. Zaprojektowanie metod omawiania, które są co najmniej tak angażujące jak omawiane ćwiczenia szkoleniowe

Szkolenie, w którym omawianie to jedynie sesja, w której mówi tylko trener i tylko on zadaje pytania, działa ze szkodą dla uczestników.

Na warsztacie możesz spodziewać się:

 • rozwoju umiejętności omawiania/podsumowywania, które pozwolą uczestnikom zyskać maksimum wartości szkolenia
 • nauki korzystania z technik omawiania/podsumowywania, które poprawią Twój wpływ i efektywność podczas ćwiczeń szkoleniowych
 • praktyki metod omawiania/podsumowywania, które angażują wszystkie style uczenia się i rozwijają umiejętności uczestników w kierunku uczenia przez doświadczenie
 • nauki bycia bardziej biegłym w umiejętnościach, które są kluczowe dla efektywnej facylitacji

Ten dwudniowy warsztat dla trenerów pozwoli Ci na:

 • ustrukturyzowanie sesji omówienia korzystając z koła omówienia 4F
 • wykorzystanie 10 lub więcej technik omówienia
 • projektowanie strategii omawiania dla pojedynczych sesji, jak i dla całego programu 

 

Program:

Wtorek, 14 marca 2017: Środa, 15 marca 2017:
 1. Appreciative Activities

• 3 Brief Encounters – sharing success

• 4 Simultaneous Survey – for positive

feedback

• 5 Storyline – highs and turnarounds

1. Movement in Learning

• 15 Deciding Line – for appreciation and consensus

• 17 Action Replay – rewind, pause and interview

• 18 Moving Stones – group dynamics

BREAK BREAK
2. Facts, Feelings, Findings, Futures

• 6 The 4F+ Active Reviewing Cycle

• 7 Horseshoe – where do U stand?

• 8 Turntable – changing viewpoints

6. Objectives in Learning

• 19 Spokes – self and peer assessment

• 20 Success Chart – how we achieved our objective

• 21 The Joker – What’s Missing?

LUNCH LUNCH
3. Pictures in Learning

• 9 Picture Postcards – I see what you mean

• 10 Missing Person – for team Development

• 11 Dream Drawing – thinking in Pictures

7. Learning Design

• 22 Protecting Time for Review and Reflection

• 23 Planning with Pictures – a design tool

• 23 Starting with the End in Mind

BREAK BREAK
 4. Linking to the Future

• 12 Back to the Future – audit of resources

• 14 Persuasion Line – for team development

• 13 Future Walking – experiencing the force field

8. Learning Evaluation

• 24 Ten Tips for the Game after the Game: Design one method or session to use on your next program.

• 25 How will you evaluate its success?