Dziś upływa termin zgłaszania referatów na konferencję!

Przypominamy, że dziś ostatni dzień zgłaszania referatów na konferencję. Przypominamy:

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.

Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania) upływa 15 maja 2011 roku. Streszczenia prosimy wysyłać na adres: naukaprzygoda@gmail.com (mgr Agnieszka Leśny, sekretarz konferencji).

Do 15 czerwca 2011 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia referatu do prezentacji podczas konferencji.

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: publikacja zwarta – materiały pokonferencyjne. Instrukcja wydawnicza zostanie wysłana w kolejnym komunikacie.