Ruszyła strona konferencji!

Zapraszamy wszystkich na stronę przygotowanej przez nas konferencji: www.edukacjaprzygoda.pl!

Poniżej pełna treść 1 komunikatu:

Ogólnopolska konferencja

„Edukacja przygodą”

Teresin, 14-15.10.2011

 

Organizatorzy:

Katedra Animacji Kultury i Pracy Socjalno-Wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,  Fundacja Nasza Ziemia, Pracownia Nauki i Przygody. Kontakt: naukaprzygoda@gmail.com.

 

Komitet naukowy:

Prof.  dr hab. Anna Wiłkomirska (Uniwersytet Warszawski)

Dr Ewa Palamer-Kabacińska (Uniwersytet Warszawski)

Komitet programowy i organizacyjny:

mgr Agnieszka Leśny (Uniwersytet Warszawski, Pracownia nauki i przygody)

mgr Magdalena Zaborowska (Pracownia nauki i przygody)

inż. Katarzyna Dulińska (Fundacja Nasza Ziemia)

Wprowadzenie:

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody lub pedagogiką przeżyć).  Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Tematyka konferencji:

1. Dyskusja wokół pojęcia „pedagogiki przygody” czy „edukacji przez przygodę”. Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?

2. Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.

3. Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie.

4. Edukacja przyrodnicza jako przykład outdoor education.

 

 

Czas i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.10.2011, w Pałacu w Teresinie al. Druckiego – Lubeckiego 1(http://www.osrteresin.oit.pl/), koło Warszawy.

 

Program:

Wystąpienia zaproszonych gości, referaty uczestników, warsztaty praktyczne z zakresu „pedagogiki przygody” (kilka ścieżek do wyboru) i edukacji ekologicznej. Zwrócenie uwagi na rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz zaprezentowanie nowatorskich metod edukacji ekologicznej, podkreślenie istoty obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.

Ważnym celem konferencji jest spotkanie osób zainteresowanych tą tematyką dlatego zaplanowano również spotkanie integracyjne.

Referaty:

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.

Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania) upływa 15 maja 2011 roku. Streszczenia prosimy wysyłać na adres: naukaprzygoda@gmail.com (mgr Agnieszka Leśny, sekretarz konferencji).

Do 15 czerwca 2011 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia referatu do prezentacji podczas konferencji.

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: publikacja zwarta – materiały pokonferencyjne. Instrukcja wydawnicza zostanie wysłana w kolejnym komunikacie.

Rejestracja:

Rejestracja dla wszystkich uczestników konferencji (prelegentów jak i dla uczestników zwykłych) jest możliwa do dnia 30 czerwca 2011, poprzez formularz znajdujący się na stronie konferencji: www.edukacjaprzygoda.pl.

Opłata:

Opłata konferencyjna wynosi 55 zł dla wszystkich uczestników, płatna na konto w formie bezzwrotnej zaliczki do dnia 15 lipca 2011, po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Zakwaterowanie z piątku na sobotę w Pałacu w Teresinie,
  • Wyżywienie (piątek: obiad, kolacja i sobota: śniadanie + możliwość obiadu za dodatkową opłatą),
  • koszty opublikowania wydawnictwa zwartego,
  • wieczorne spotkanie koleżeńskie.

Serdecznie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia potencjalnym zainteresowanym.

Do zobaczenia,

Zespół konferencji „Edukacja przygodą”