Moc w spotkaniu – zgłoś swoją klasę do udziału w projekcie!

Zapraszamy nauczycieli, nauczycielki i młodzież licealną z Warszawy do udziału w niezwykłym projekcie o mocy, którą daje wspólnota!

Zgłoszenia do 8 września poprzez formularz umieszczony poniżej!

Udział w projekcie to:

  • Bezpłatne warsztaty (4h zegrowe) dla całej klasy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dniach 18.09.23, 20.09.23, 21.09.23 (poniedziałek, środa, czwartek) w godzinach 9:00 a 13:00 lub 10:00 – 14:00 (termin do wyboru przez wychowawcę/nauczyciela spośród dostępnych możliwości) na terenie warszawskiego Osiedla Jazdów (teren zielony i tzw. domek fiński „OsiemPrzezDwa” ul. Jazdów 8/2). Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatu ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich realizację w plenerze.

  • Stacjonarny, nieodpłatny warsztat w klasie, trwający 3 godziny dydaktyczne. Program warsztatów zakłada ćwiczenia na bazie doświadczeń z warsztatów plenerowych, których celem będzie przypomnienie i wzmocnienie wdrożenia ustaleń dotyczących komunikacji i efektywnego działania w grupie. Warsztaty zostaną przeprowadzone w tygodniu 25-29.09.23 w godzinach wskazanych przez wychowawcę/nauczyciela spośród dostępnych możliwości) na terenie szkoły Uczestników.

  • Grupa młodzieżowa dla chętnych. Grupa będzie spotykała się w raz w tygodniu w plenerze i/lub na warszawskim Osiedlu Jazdów. W ramach grupy odbędzie się 10 spotkań po 1,5h zegarowej. W programie znajdą się gry, ćwiczenia i metody rozumienie wspierające rozwój kontroli własnych emocji, poczucia własnej wartości, umiejętność rozwiązywania konfliktów a przede wszystkim budowanie, funkcjonowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Działania te mają na celu zbudowanie bezpiecznej grupy rówieśniczej, w której młodzież zdobędzie oparcie i siłę do rozwoju, zakładanych w celach projektu kompetencji. Działania planowane są możliwie plenerowo, tak, aby młodzież kształtowała umiejętności działania i współpracy poza światem cyfrowym.

Przykładowe tematy spotkań:

  • Odkrywamy, że różnorodność daje nam siłę. Poznajemy, jakie korzyści da nam pozytywne współzawodnictwo i współdziałanie.
  • Uczymy się działania w grupie i skutecznej pracy jako zespół.
  • Poznajemy role grupowe. Jaka płynie z nich siła?
  • Badamy, jakie role odgrywamy w różnych grupach i jakie korzyści z tego płyną.

Partnerem tej części projektu jest projekt Koa – odwaga bycia sobą.

Pełny regulamin udziału, terminy, zasady, dostępne są w pliku PDF TUTAJ.

Zgłoszenia:

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach programu „InwestorJa”.