Obejrzyjcie film z naszego kursu linowego!

[English below]
Film promujący projekt „From thought to knot” 2-9.09.2018 w ramach programu Erasmus+. Zobaczcie jak pracownicy młodzieżowy uczyli się korzystania z outdoor educatin i niskich parków linowych w pracy z młodzieżą! Organizacje uczestniczące: Fundacja Pracownia Nauki i
Przygody (Polska), Asociatia Economeq (Rumunia), S.S.D. ar.l. L’Orma (Włochy), Biedriba Piedzivojuma Gars (Łotwa), Brevikstiftelsen (Szwecja), KEJ Kompetenzzentrum
Erlebnispädagogik und Jugendarbeit e.V. (Niemcy), Stichting Buitendoor (Holandia)
Więcej o projekcie: https://naukaprzygoda.edu.pl/relacja-…
2-9.09.2018, Poland: “From thought to knot” project was a training course for youth workers and youth educators, coming from organizations interested in improving quality of their youth oriented activities in the field of core outdoor education methods, which low rope courses are.

Editing: Olena Astakhova
Pictures: Igor Lisin, Viesturs Lūsis