Mobilny park linowy – biznes i grupy komercyjne

Cele:

Trening i działania grupowe na niskim parku linowym pozwalają uczestnikom na przeżycie i doświadczenie zadań, które wymagają od nich wzajemnego zaufania, opracowania strategii skutecznej kooperacji, której rezultatem jest efekt synergiczny.

Miejsce:

Wraz z parkiem dojeżdżamy w dowolne miejsce, w którym znajdują się drzewa – najlepiej liściaste, zdrowe, o minimalnej średnicy 30 cm, rosnące w odległościach 2-7 metrów od siebie. Wybór miejsca można skonsultować z trenerami telefonicznie lub mailowo.

Koszty:

Koszty treningu wraz z wypożyczeniem mobilnego parku linowego ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Wpłaty klientów biznesowych i komercyjnych wspierają programy Fundacji Pracownia Nauki i Przygody.

 Program:

Intensywny trening grupowy na świeżym powietrzu umożliwia uruchomienie głębokich procesów grupowych i indywidualnych w stosunkowo krótkim czasie.

Trening projektujemy indywidualnie dla poszczególnych grup, tak aby wpisywał się w cele postawione konkretnemu zespołowi. Najczęściej projektowane działania koncentrują się na:

– budowaniu współpracy w zespole,

– wyrabianiu umiejętności podejmowania decyzji i podejmowania ryzyka,

– budowaniu i sprawdzaniu poziomu zaufania w grupie,

– kształtowanie odpowiedzialności za innych, budowaniu postawy lidera zespołu

Trenerzy:

Zajęcia prowadzą trenerki i trenerzy Pracowni Nauki i Przygody posiadający europejski certyfikat Low Ropes Course Instructor ERCA (Europejskie Stowarzyszenie Parków Linowych). Jesteśmy przygotowani do prowadzenia treningów w języku polskim oraz angielskim.