Mobilny park linowy – imprezy plenerowe

Cele:

Mobilny park linowy umożliwia atrakcyjne wzbogacenie imprez plenerowych tj. pikniki ekologiczne, festyny okolicznościowe, święta sąsiedzkie. W zależności od profilu imprezy możliwe są gry i działania ukierunkowane na ćwiczenie zręczności, kooperację, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników.

Miejsce:

Wraz z parkiem dojeżdżamy w dowolne miejsce, w którym znajdują się drzewa – najlepiej liściaste, zdrowe, o minimalnej średnicy 30 cm, rosnące w odległości 2-7 metrów od siebie. Wybór miejsca można skonsultować z trenerami telefonicznie lub mailowo.

Koszty:

Ustalane indywidualne w zależności od profilu imprezy, przewidywanej liczby uczestników i ustalonego stopnia trudności parku. Orientacyjna cena:

1h godzina działań na parku, dwóch trenerów grupa do 12 osób – od 250 zł

dowóz parku na terenie Warszawy (do 30 km od centrum) – 25 zł

dalszy dowóz parku – 0,8 zł/km

Program:

Niski park linowy składa się z kilku modułów, które mogą być różnorodnie łączone, budowane i wykorzystywane, w zależności od wieku uczestników, przewidywanego stopnia trudności. Nie istnieje jeden wzór budowy parku linowego – projektujemy go zawsze indywidualnie uwzględniając cele dla danej imprezy czy działania oraz warunki terenowe. W zależności od stopnia trudności; uczestnicy spędzają na parku od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Uczestnicy:

– minimalny wiek uczestnika to 6 lat

– maksymalna grupa bawiąca się na raz na parku to 12 osób

 Trenerzy:

Zajęcia prowadzą trenerki i trenerzy Pracowni Nauki i Przygody posiadający europejski certyfikat Low Ropes Course Instructor ERCA (Europejskie Stowarzyszenie Parków Linowych). Jesteśmy przygotowani do prowadzenia treningów w języku polskim oraz angielskim.