Relacja z konferencji „Edukacja Przygodą” 2015

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja Przygodą” była trzecim spotkaniem edukatorów, wychowawców, przedstawicieli środowisk akademickich oraz oświatowych, którzy wspólnie zgłębiali tematykę outdoor & adventure, experiential education. Organizatorami tej edycji byli: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody Fundacja Nasza Ziemia, Lasy Państwowe, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wartym podkreślenia wydaję się, fakt, że w organizację wydarzenia było społecznie zaangażowanych 14 wolontariuszy Pracowni Nauki i Przygody.

Tej edycji przyświecały hasła „Outdoor, Adventure, Experiential”, a wydarzeniu wzięło udział 112 uczestników. Spotkaliśmy się  w dniach 16-17.10.2015.

 Konferencję zainaugurowali przedstawiciele organizatorów.konferencja2015_belka

Pani Anna Pikus z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na to, jak edukacja leśna wpływa na tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich poprzez wspólne przeżywanie przygody. Mówiła również o tym, jak doskonale pozwala przełamywać bariery. Zaprezentowała wiele przykładów działań łączących w sobie edukację przygodą z ideą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Dr Rafał Godoń, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w swoim wystąpieniu podkreślił wychowawczy aspekt osobistego przeżywania przygody. Jak zauważył – podczas zaangażowania się w outdoor education, człowiek doświadcza, uczy się nowych rzeczy i to go rozwija, zmienia i pozwala stawać się lepszym.

Kolejną osobą, która zwróciła się do zgromadzonej publiczności, był Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, Sławomir Brzózek. Przypomniał on, jak rozwijała się idea konferencji „Edukacja Przygodą” i podkreślił, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Zauważył, że trud pracy, który został podjęty w 2011 roku, procentuje i dzięki niemu konferencja przyciąga coraz więcej pasjonatów.

Pani Agnieszka Leśny, Prezes Fundacji Pracownia Nauki i Przygody podkreśliła, że trzy kolejne konferencje były tworzone przez grono pasjonatów wraz z zespołem wolontariuszy i wyraziła nadzieję, że tradycja tej unikatowej konferencji będzie kontynuowana. Podziękowała wszystkim za przybycie i życzyła, aby tegoroczna konferencja, podobnie jak dwie poprzednie, sprzyjała nawiązywaniu kontaktów oraz przyczyniła się do wspólnego przeżywania edukacyjnej przygody.

Po części oficjalnej, rozpoczęły się wystąpienia prelegentów, sesje plakatowe oraz warsztaty. Gościem specjalnym konferencji był dr Pete Allison z Uniwersytetu w Edynburgu. Podczas swojego wystąpienia powiedział m.in.: „Uważam, że głównym zadaniem edukacji jest zapewnienie przetrwania dla takich wartości jak: ciekawość świata, hart ducha, wytrwałość w dążeniu do celu oraz współczucie.” Dr Allison zwrócił uwagę na to, że otaczająca nas przestrzeń ma wpływ na postrzeganie przez nas świata. W trakcie wykładu podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi żeglowania z osobami wykluczonymi z formalnego systemu edukacji. Jak zauważył przebywanie na otwartych wodach pozwala spojrzeć na wiele problemów z nowej perspektywy. Podkreślił przy tym wartość poznawania siebie i innych, zgłębiania swoich możliwości i ograniczeń dzięki działaniu w grupie.  W trakcie pierwszej sesji plenarnej wystąpił również Marek Gajdziński z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, który przedstawił autorski program kształtowania postaw i kompetencji osobistych realizowany w szkole dla liderów administracji publicznej. Działania te oparte są na doświadczeniach harcerskich – dla studentów organizowane są wyprawy terenowe, rejsy morskie, gry miejskie, które dzięki osadzeniu w realiach, pozwalają grupie lepiej poznać się, dostrzec drugiego człowieka i działać dla realizacji wspólnego celu. Dzięki realizacji programu studenci stają się otwarci na nowe wyzwania, nie boją się podejmowania decyzji.

Podczas sesji warsztatowych największym zainteresowaniem cieszyły się „Gry szkoleniowe w praktyce budowania i rozwoju zespołów”, które prowadzili Filip Tomaszewski i Maciej Smorkowski – specjaliści z zakresu tworzenia gier szkoleniowych z firmy Experience Corner. Kolejną interesującą propozycją dla uczestników konferencji były „Warsztaty terenowe polegające na wykonywaniu prostych zadań w lesie”. Podczas serii ćwiczeń, prowadzonych przez Wiktora Naturskiego (Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych) można było dowiedzieć się, jak zrobić leśne „instagramy”. W sobotę uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach pt. „Niski Park Linowy w działaniach edukacyjnych”, w którym specjalizuje się Pracownia Nauki i Przygody. Wiele emocji wzbudziły również zabawy z Gumizelą oraz warsztaty z wykorzystaniem fizycznego, interaktywnego symulatora manewrowania jachtem, które poprowadził Pan Andrzej Wręczycki.

Podczas konferencji przedstawiciele środowisk akademickich wyrazili intencję zorganizowania w 2016 roku międzynarodowego seminarium, poświęconego wykorzystaniu edukacji przygodą w kształceniu akademickim.

W sobotę, późnym popołudniem, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja Przygodą” zakończyła się. Czas spędzony na konferencji był pełen inspiracji i możliwości współpracy z innymi. Wszyscy podkreślili, że za dwa lata chcieliby spotkać się na kolejnej, czwartej edycji konferencji. Czego organizatorzy i uczestnicy życzą sobie i wszystkim, którzy outdoor & adventure, experiental education praktykują w swojej codziennej przygodzie pedagogicznej.

Wszystkie zdjęcia znajdziecie w galerii na naszej stronie, w albumie „Edukacja Przygodą” -> konferencja 2015.

Relacja stypendystów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia: >>>

IMG_5623
Aperture: 4
Camera: Canon EOS 70D
Iso: 1250
« z 81 »