Relacja z warsztatów „Komunikacja dla młodzieży”

19 października 2018 r. prowadziliśmy pilotażowe warsztaty z komunikacji dla młodzieży. Są one owocem naszej pracy w międzynarodowym projekcie Communication for You(th) finansowanego z programu Erasmus+. Podobne warsztaty odbywały się także w innych krajach europejskich. Założeniem opracowanego przez nas programu było przekazanie wiedzy na temat komunikacji i sprawdzenie czy wiedza ta poprawia funkcjonowanie grupy w niestandaryzowanych sytuacjach.

Warsztaty dla młodzieży z LO im. Narcyzy Żmichowskiej, składały się z kilku wstępnych gier outdoorowych i z części teoretycznej dotyczącej stylów komunikacji. Omówiliśmy charakterystyczne cechy danego stylu, wady i zalety, sposoby nawiązywania kontaktu, przekazywania informacji i przeżywania gniewu. Niezwykłe było to, że uczestnicy warsztatów bardzo szybko utożsamiali się z pewnymi cechami i wyszukiwali je u innych. Próbowali odgadnąć jaki styl komunikacji mają ich najbliżsi lub nauczyciele w szkole.
Następnie przeprowadziliśmy grę wymagającą porozumienia i współpracy, aby uczniowie zaobserwowali sposób komunikacji i swoje zachowania w czasie wykonywania zadania. Był to dzień łączący zabawę i refleksję.
Młodzież z pierwszej klasy liceum uznała model stylów komunikacji za bardzo użyteczny w integracji ich klasy, a także przydatny w lepszym porozumiewaniu się z rodzicami i nauczycielami :)) W podsumowaniu programu najczęściej padało słowo „super”! Bardzo nas cieszy ten entuzjazm! :)
/kk/