Zgłoś wystąpienie na konferencji Edukacja Przygodą

W związku z licznymi prośbami, komited naukowy konferencji podjął decyzję o wydłużeniu terminu zgłoszeń wystąpień do 15.03. Poniżej pełna treść komunikatu naukowego:

Organizatorzy:

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zapraszają na

IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ EDUKACJA PRZYGODĄ

21 – 23.05. 2020

Rewita Rynia, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi (k. Warszawy)

Pedagogika przygody budzi zainteresowanie w coraz szerszych kręgach zawodowych, a także coraz częściej staje się przedmiotem badań i rozważań naukowych. Działania związane z outdoor/ adventure education wkraczają do programów kształcenia na poziomie wyższym. Dynamicznie rozwija się nurt edukacji leśnej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń  teoretyków i praktyków pedagogiki przygody:

 • Analiza metod tzw. „pedagogiki przygody” i możliwości wykorzystania jej w edukacji formalnej, nieformalnej oraz pozaformalnej.
 • Zbadanie kontekstów experiental education, outdoor education, adventure education, edukacji przyrodniczej,   
 • Inspiracja doświadczeniami z innych krajów europejskich,
 • Organizacja warsztatów pozwalających na poznanie najnowszych metod i technik stosowanych w poszczególnych nurtach,
 • Prezentacje organizacji zajmujących się działalnością w ramach wspomnianych nurtów,
 • Tworzenie polskiego środowiska Experiential Educators Poland

Konferencja skierowana jest zarówno do teoretyków jak i praktyków zajmujących się badaniem obszarów związanych z pedagogiką przygody. Propozycje wystąpień (naukowych lub w ramach wymiany doświadczeń) można zgłaszać w dwóch formach: referatu lub plakatu

Obszary tematyczne wystąpień naukowych:

 • Propozycje odpowiedzi na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?
 • Pedagogika przygody w Polsce i na świecie – badania porównawcze
 • Perspektywy badawcze dla pedagogiki przygody; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie
 • Wyniki badań programów przygodowych wspierających wychowanie (w tym organizacji Ruchu Harcerskiego, YMCA, Outward Bound)
 • Wykorzystanie założeń pedagogiki przygody w edukacji ekologicznej – prace badawcze
 • Gry i grywalizacja – współczesne badania skuteczności, potencjał do wykorzystania w dydaktyce akademickiej
 • Rozwój idei edukacji leśnej w obszarze kształcenia formalnego i alternatywnego w Polsce
 • Projektowanie przeżyć (experience design) i ekonomia przeżyć (experience economy) w służbie Przygody
 • Nurty outdoor education i adventure education dla rozwoju osobowego oraz terapii..

Obszary tematyczne wystąpień w bloku wymiany doświadczeń:

 • Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.
 • Pedagogika przygody w edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.
 • Wykorzystanie pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach. Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi.
 • Innowacyjne projekty i działania w zakresie edukacji przyrodniczej, leśnej, ekologicznej; aktywizacji dzieci miejskich; profilaktyki zdrowotnej bazującej na outdoor/adventure education.
 • Zgłoszeń na konferencję wraz z abstraktem można dokonywać w terminie do 15.03.2020
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://konferencja.naukaprzygoda.edu.pl/abstrakty/
 • Czas trwania wystąpienia – 15 minut
 • Istnieje możliwość publikacji referatów (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie „Folia Turistica”

Kontakt w sprawach referatów i plakatów: nauka@naukaprzygoda.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: konferencja@naukaprzygoda.edu.pl

Opłata konferencyjna:

Early birds do 31.01.20 – 575 zł

Lazy birds – 665 zł

Uczestnicy poprzednich edycji konferencji otrzymują zniżki. 10%  za udział w jednej edycji, 20% za udział w dwóch, 30% za udział w trzech.

Więcej informacji o konferencji i wydarzeniach towarzyszących: www.edukacjaprzygoda.edu.pl

Komitet organizacyjny:

Justyna Schimanda

Agnieszka Leśny

Andrzej Kowal

Marta Wodnicka

Dorota Wesołowska

Barbara Berdowska

Joanna Keller

Komitet naukowy:

dr Ewa Palamer-Kabacińska (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego)

dr Wojciech Swędzioł  (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

mgr inż. Katarzyna Dytrych (Fundacja “Za górami, za lasami”)

dr Iwona Pawelec-Pudło (Fundacja Pracowania Nauki i Przygody)

dr Przemysław Płoskonka (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

dr Szymon Godawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Michał Mochocki – (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)