zgłoszenia do nagrody S3KTOR 2015

Od 2 stycznia do 9 lutego 2015 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku S3KTOR. Odlogotyp2 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR.

Konkurs, w którym nagradzane są wartościowe, ciekawe, czasami na co dzień niedostrzegalne inicjatywy, realizowane przez organizacje pozarządowe. Nagrody te promują działania społeczne oraz zaangażowanie na rzecz mieszkańców stolicy. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wzięło udział ponad 500 inicjatyw. Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2014 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe (oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego), a także promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy.

Inicjatywy można zgłaszać w następujących kategoriach:

* EDUKACJA

* EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

* KULTURA I SZTUKA * POMOC SPOŁECZNA

* PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

* PRZESTRZEŃ MIEJSKA

* SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PRAWA CZŁOWIEKA

* SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

* SPORT I REKREACJA

* ZDROWIE

Jak zgłosić inicjatywę do konkursu? Wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy<http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/6792_0711zal_zal1.doc.doc> i dostarczyć ją do Centrum Komunikacji Społecznej ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa: * osobiście * drogą pocztową * mailowo na adres ngo@um.warszawa.pl<mailto:ngo@um.warszawa.pl> * on-line <http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor-formularz/> Regulamin konkursu oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor/s3ktor-2014 Profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR