Doroczne spotkanie Outdoors as a Tool Network 2015

logo_oatW 2015 nasza fundacja wraz ze Szkołą Aktywnego Wypoczynku „Frajda” i działającym przy niej stowarzyszeniem, jesteśmy gospodarzami spotkania sieci Outdoors as a Tool. Jest to zjazd liderów, wolontariuszy, członków organizacji, które koncentrują się na wykorzystaniu outdoor education do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zimowe spotkania są okazją do planowania wspólnych, letnich projektów (dotychczas zorganizowaliśmy wymianę młodzieżową oraz kurs trenerski), podtrzymywania więzi oraz doskonalenia się. Każdy uczestnik spotkania może zgłosić zapotrzebowanie na warsztat oraz zapropnownować przeprowadzenie działania czy wydarzenia. Dzięki temu wspólnie tworzymy program, który odpowiada na zapotrzebowanie uczestników zjazdu.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba należeć do organizacji skupionej w naszej sieci – natomiast zapraszamy osoby, które chciałby z nami działać lub współpracować. Ważne, aby łączyły nas wspólne cele.

Swój udział zapowiedzieli już trenerzy z Polski, Holandii, Szwecji, Rumunii, Łotwy i Islandii. Szykuję się więc międzynarodowe towarzystwo!

W lutym 2015 spotykamy się w gościnnych prograch „Frajdy”. Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://outdoorsasatool.com/what-next/annual-meeting-2015/