Coroczne spotkanie sieci Outdoors as a Tool

logo_oatGdy zbliża się luty, my wiemy, że zbliża się coroczne spotkanie sieci Outdoors as a Tool! Na zimowych spotkaniach odnawiamy znajomości, zapraszamy nowe osoby i organizacje, które chciałby włączyć się pracę sieci oraz planujem wspólne projekty tj. międzynarodowy kurs trenerski outdoor education czy wymiany młodzieżowe.
W 2017 zapraszamy na Łotwę! Więcej szczegółów na stronie spotkania: >>>

Jeśli chcielibyście wiedzieć więce o sieci lub wybrać się na spotkanie – prosimy o kontakt z liderką naszej grupy – Agą Leśny, pracownia@naukaprzygoda.edu.pl.