Darowiznę dla nas możesz odpisać od podatku. Potrzebujemy TWOJEJ pomocy!

Archivo baseCzy wiesz, że zarówno osoba prywatna, jak i firma, która przekaże darowiznę na rzecz naszej fundacji może odpisać ją w całości lub części od podatku? Pomóż nam realizować nasze działania!

Pilnie potrzebujemy wsparcia, aby ukończyć remont domku fińskiego na warszawskim Jazdowie, który ma być przestrzenią działań dla mieszkańców Warszawy oraz aby rozpocząć drugą fazę przygotowań do konferncji „Edukacja Przygodą”.

Jak to zrobić?

1. Przelew na konto: 76 1140 2017 0000 4102 1288 5005

Możesz przekazać nam darowiznę na konkretny cel wpisując go w tytule przelewu bankowego np. „Jazdów” lub „wsparcie konferencji” albo darowiznę na cele statutowe – wtedy wykorzystamy ją do wsparcia projektu który aktualnie jest w najgorszej sytuacji.

2. Odliczenie od podatku

Wypełniając PIT za 2014 pomniejsz swój dochód w zeznaniu rocznym.

Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji w 2014 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym. Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Natomiast osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Ile można uzyskać:
Przykładowo dochód roczny (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS) wyniósł 60 000 zł. Podatek wyniósłby wtedy 10 244 zł (18% dochodu rocznego minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł). Wpłacając darowiznę na cele Fundacji w wysokości 6% dochodu (3 600 zł) podatek będzie płacony od kwoty dochodu rocznego pomniejszonego o kwotę darowizny, tj. 56 400 zł. Wyniesie on wtedy 9 596 zł, a więc o 648 zł mniej.

Darowizna może być przekazana na rzecz podmiotów “niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia” (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).

 

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa, Polska

Email: naukaprzygoda@gmail.com

Telefon 501 783 923

nr konta: 76 1140 2017 0000 4102 1288 5005