Wesprzyj Pracownię Nauki i Przygody 1% swojego podatku!

KRS: 0000408518

Przeznaczymy go na:

– Warsztaty outdoor – propagujące turystykę i aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukację przyrodniczą) w nurcie „pedagogiki przygody” (outdoor education, adventure education) oraz tworzące więzi międzyludzkie w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomiędzy tymi grupami.

– Przystań odkrywców – regularne warsztaty naukowe pobudzające dzieci do samodzielnego eksperymentowania, rozwijające ciekawość świata nauki, służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci w wieku szkolnym.

– Wolontariat z przygodą – budujący świadomość zaangażowania społecznego wśród mieszkańców Warszawy i służący budowaniu w Polsce społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Z wdzięcznością
Zespół Pracowni Nauki i Przygody