GRA DO OCENY KOMPETENCJI NABYWANYCH PRZEZ UDZIAŁ W WOLONTARIACIE

Pod koniec 2019 roku, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy opublikowało cyfrową wersję, gry stworzonej przez nas, dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu. Jest ona bezpłatna, możliwa do popbrania na stronie programu „Ochotnicy Warszawscy”. Wersję „pudełkową” dystrybuuje Centrum Komunikacji Społecznej.

O tym, do czego służy i jak działa gra, pisze jej współtwórczyni, Aga Leśny:

Jak to działa?

Narzędzie z pozoru wygląda niewinnie; dużo kart, super pionki 🙂 i planszetki. Za tym zestawem stoi dużo teorii, badań i testów – ale tę część opisuję na końcu dla koneserów.

Narzędzie jest tak naprawdę zaproszeniem do fajnej, szczerej rozmowy. To zgrywalizowanie procesu, który wielu osobom przysparza trudność. Gra proponuje pewien „bezpieczny” schemat, dzięki któremu, koordynator wolontariatu oraz sam wolontariusz może dowiedzieć się dużo o swoim doświadczeniu.

Karty składają się ze zdjęć (wszystkie autorstwa osób związanych z Pracownią Nauki i Przygody, zero stocka!) oraz twierdzeń na temat wolontariatu, podzielonych na kategorie. Twierdzenia mają wydźwięk zarówno pozytywny i negatywny.

„Otwarcie się” na rozmawianie o negatywnych aspektach wolontariatu było jedną z najmocniejszych zalet narzędzia, jaką wspominali nasi testerzy 😉

System oznaczania pionkami, pozwala określić jakie doświadczenia były najważniejsze, a jakie unikatowe dla danego wolontariusza.

Rozmowa zamyka się zazwyczaj w 20- 30 minut. Ponieważ wszystkie materiały są dostępne do wydruku online, na koniec wolontariusz może otrzymać kopię kart, symbolizujących to co było dla niego ważne.

Dlaczego?

Dlaczego to ważne? Z wielu powodów. Organizacje często nie wiedzą, co dają wolontariuszom, Nie umieją o to zapytać i nie wiedzą co z tą wiedzą zrobić. Tak samo wiele osób, kończąc wolontariat kwituje stwierdzeniem „pomagałem i tyle”. A dzięki grze, można tę wiedzę pogłębić przez co lepiej pracować z talentami wolontariuszy i ich potencjałem, lepiej budować komunikację o wolontariacie, wpływać na jego wizerunek oraz uświadomić wolontariuszowi ile zyskał dzięki działaniom wolontariackim.

W instrukcji do prototypu napisaliśmy:

„Projektując narzędzie do ewaluacji wolontariatu (…) dążyliśmy do tego, by forma tego narzędzia była spójna ze specyfiką doświadczenia wolontariatu. Klasyczna ankieta czy wywiad kwestionariuszowy nie zawsze współgrają z charakterem współpracy wolontariackiej: z jednej strony często nie dają szansy na podzielenie się indywidualnymi przemyśleniami i odczuciami, a z drugiej mogą kontrastować z wcześniejszymi otwartymi i partnerskimi relacjami między wolontariuszem a organizacją. Dlatego też zależało nam, by nasze narzędzie było atrakcyjne i angażujące dla rozmówcy, dawało mu możliwość swobodnego opowiedzenia o swoich doświadczeniach i obserwacjach, czyniąc go podmiotem, a nie przedmiotem badania. „

Jak zdobyć grę?

„Pudełka” odebrał od nas zespół projektu Ochotnicy Warszawscy. Wersja online dostępna jest tutaj: https://ochotnicy.waw.pl/aktualnosci/467-gra-do-oceny-kompetencji-nabywanych-przez-udzial-w-wolontariacie. Zachęcam do używania i informacji zwrotnej! (…)

„Gra do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie pozwala poznać odczucia i przekonania związane z zakończonym wolontariatem, a także najważniejsze kompetencje nabyte przez Wolontariusza w trakcie współpracy z organizacją. „

W czym gra może pomóc koordynatorowi wolontariatu i organizacji/instytucji?

  • gra pomaga w nawiązaniu rozmowy pomiędzy Koordynatorem a Wolontariuszem. Poprzez swoją intuicyjność oraz mnogość interpretacji ułatwia proces ewaluacji doświadczenia wolontariatu w organizacji.
  • dostarcza wiedzy o kompetencjach, odczuciach, opiniach Wolontariusza składających się na całościowe doświadczenie wolontariatu w organizacji – wiedzy, która pozwoli na ciągłe doskonalenie współpracy z wolontariuszami.
  • pozwala zbadać, w jaki sposób współpraca z organizacją wpłynęła na odczucia, przekonania i kompetencje Wolontariusza.
  • pozwala prowadzić ewaluację w otwartej formie, tworząc partnerską atmosferę. Narzędzie angażuje rozmówcę, zachęca go do dzielenia się swoimi refleksjami i do głębszego przemyślenia doświadczenia wolontariatu.

Do czego nie służy ta gra?

  • gra pozwala zobrazować całościowe doświadczenie wolontariatu, ale nie służy bezpośrednio ocenie wybranych aspektów pracy wolontariusza czy organizacji (wykonania konkretnych zadań, mierzalnego wskaźnikami poziomu zadowolenia itp.).
  • gra nie dostarczy informacji o wszystkich kompetencjach nabytych w czasie wolontariatu, ale tylko o tych, które badany wolontariusz uzna za najistotniejsze dla swojego doświadczenia współpracy z organizacją. Może jednak służyć, jako dobry, aktywizujący wstęp do pełnej diagnozy kompetencji innymi narzędziami.

Kto za tym stoi?

Pracownia Nauki i Przygody na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Autorka: Agnieszka Leśny (Pracownia Nauki i Przygody), na podstawie „Walizki Wolontariackiej” opracowanej przez Agnieszkę Leśny, Martę Mieszczanek, Janka Elbanowskiego (Manufaktura Badawcza „Batyskaf”)

Projekt graficzny: Jakub Baranowski

Zdjęcia: Dorota Wesołowska, Andrzej Kowal (C17, P6), Maciej Strąpoć (C10)

Redakcja: Viola Kijowska (Grupa MV)

Prowadzenie procesu wydawniczego: ADMONDO Wojciech Rzadek