Gra miejska z Mazowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – za nami!

19 maja odbyła się Gra Miejska dla Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego WiekuWarszawa Nasza i Wasza

Głównym celem gry było „łączenie pokoleń” – współpraca młodego i starszego pokolenia przy poznawaniu współczesnego wizerunku Warszawy, miasta, które zmieniało się na przestrzeni lat, ale wciąż jest ważne zarówno dla starszych, jak i młodych ludzi – a ponadto zapoznanie seniorów z nowym charakterem i przeznaczeniem, a często także inną aranżacją miejsc znanych im z czasów młodości.

W grze uczestniczyło ponad czterdzieści osób;  słuchaczy MUTW oraz młodych warszawiaków.

Cała gra obejmowała dwie ścieżki i przebiegała dwutorowo.:

Ścieżka 1 – odnalezienie wyznaczonych miejsc i wykonanie zadań określonych do realizacji w danym punkcie. W grze ustalono  pięć punktów, które należało odwiedzić i wykonać zlecone tam  zadania –  kreatywne i związane z konkretnym miejscem. Każdy zespół otrzymał mapę, na której zaznaczone były punkty, które należało odwiedzić.

Ścieżka 2 – odnalezienie zaginionej pocztówki – na podstawie wskazówek, uczestnicy mieli odnaleźć ukryte fragmenty zagubionej pocztówki i spróbować ją zrekonstruować.

Organizatorami gry byli: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,  Pracownia Nauki i Przygody