I Międzynarodowa Konferencja EDUKACJA – INNOWACJA

Serdecznie zapraszamy na I Międzynarodową Konferencja EDUKACJA – INNOWACJA – rola edukacji nieformalnej, w tym outdoor education w kształceniu i rozwoju. Szczecin 6-7 listopada 2015, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 64 71-101 Szczecin. W programie warsztaty i wystąpienia polskich oraz europejskich badaczy oraz praktyków edukacji nieformalnej. Więcej informacji: http://outdoorpoland.com/