|Relacja ze szkolenia „Stosowanie metody eksperymentu naukowego”

W dniach 6-7 kwietnia 21, trenerzy fundacji zawitali na Podlasie, na intensywne, dwudniowe szkolenie dla nauczycielek ze szkoły podstawowej w Gibach.

Szkolenie miało na celu zapoznanie i zachęcenie nauczycieli do wykorzystania  podstaw metody eksperymentu naukowego na prowadzonych przez nich lekcjach. Zaprezentowane metody zalecane są do pracy z uczniem zarówno w rekomendacjach Ministerstwa Edukacji, jak w zaleceniach Komisji Europejskiej.  Dodatkowym celem było stworzenie okazji do doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Nauczyciele otrzymali zestaw przykładowych doświadczeń, scenariuszy lekcji  do przeprowadzenia na zajęciach z: przyrody, fizyki, chemii, matematyki.

W czasie warsztatów nauczyciele poznali i wykorzystali  metodę badawczą w praktyce biorąc udział oraz projektując eksperymenty naukowe z wykorzystaniem ogólnodostępnych, tanich materiałów bądź standardowego wyposażenia pracowni szkolnej. Całe szkolenie było prowadzone w formie aktywnej z wykorzystaniem metod możliwych do przeniesienia do praktyki szkolnej, to jest: eksperymenty i doświadczenia naukowe, pokaz interaktywny, gra kooperacyjna, dyskusja, prezentacja. Wykorzystano zestawy naukowe, pomoce interaktywne, gry kooperacyjne, aplikacje mobilne.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wsparcie w rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.