Szkolenia z pracy metodą naukową i metodą eksperymentu

Czy wiecie, że nasz zespół trenerek, trenerów oraz wolontariuszy, prowadzi szkolenia dla nauczycieli z pracy metodą eksperymentu, pracy metodą naukową, IBSE, w połączeniu z ocenianiem kształtującym. 

Nasze szkolenia trwają min. 7h zegarowych do szkoleń kilkudniowych. Prowadzone są najczęściej przez dwójkę trenerów w salach szkolnych.

Zakresy prowadzonych przez nas szkoleń obejmują m.in:

 • wstęp do techniki eksperymentu w malej skali- sprzęt, wyposażenie i wzorcowe doświadczenia,
 • doświadczenia na kółko przyrodnika,
 • organizacja przestrzeni klasy wspierająca eksperymentowanie,
 • zjawiska fizykochemiczne dookoła młodego badacza,
 • eksperyment Small- Scale Science (w malej skali),
 • rola eksperymentu w kształceniu przyrodniczym zgodnie z podstawą programową,
 • bezpieczeństwo w szkolnej pracowni i szkolnym laboratorium do zajęć,
 • eksperymenty dla uczniów wymagających i doświadczenia dla grup ze szczególnymi potrzebami,
 • akcenty interdyscyplinarne w kształceniu przyrodniczym,
 • doświadczenia za symboliczna złotówkę- czyli jak przygotować pracownię żeby tanio, bezpiecznie
  i efektownie eksperymentować,
 • rola eksperymentu w kształceniu przyrodniczym zgodnie z podstawą programową,
 • ocenianie kształtujące w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych,
 • co zamiast oceniania?
 • bezpieczeństwo w szkolnej pracowni i szkolnym laboratorium do zajęć,
 • eksperymenty dla uczniów wymagających i doświadczenia dla grup ze szczególnymi potrzebami,
 • akcenty interdyscyplinarne w kształceniu przyrodniczym,
 • doświadczenia za symboliczna złotówkę- czyli jak przygotować pracownię żeby tanio, bezpiecznie i efektownie eksperymentować,
 • metoda IBSE (nauczanie przez dociekanie naukowe) w procesie kształcenia,
 • metoda projektu w akcencie doświadczenia,
 • wstęp do pokazów naukowych