Relacja ze szkolenia niskich parków linowych „From thought to knot”

W dniach 2-9.09.2018, w Ludwikowie, odbyło się niezwykłe, międzynarodowe szkolenie.

Wzięło w nim udział 19 uczestników oraz 3 trenerek i trenerów z 7 organizacji; Fundacja Pracownia Nauki i
Przygody (Polska), Asociatia Economeq (Rumunia), S.S.D. ar.l. L’Orma (Włochy), Biedriba Piedzivojuma Gars (Łotwa), Brevikstiftelsen (Szwecja), KEJ Kompetenzzentrum
Erlebnispädagogik und Jugendarbeit e.V. (Niemcy), Stichting Buitendoor (Holandia). Wszystkie te organizacje znamy z wcześniejszej współpracy oraz działań w ramach sieci Outdoors as a Tool.

Szkolenie było częścią większego projektu „From thought to knot”, którego celami są:

 •  zwiększenie umiejętnego wykorzystania aktywnych metod edukacji nieformalnej w nurcie outdoor education w
  pracy z grupą
 •  wyposażenie uczestników w umiejętność projektowania i bezpiecznego prowadzenia krótkich
  działań edukacji nieformalnej z wykorzystaniem niskiego parku linowego i technik linowych w oparciu
  o analizę potrzeb uczestników
 • zapoznanie uczestników z historią i kontekstem powstania niskich parków linowych jako narzędzia edukacji
  nieformalnej, która stanowić może inspirację do dalszego rozwoju tych technik we własnych
  organizacjach
 • trening kreatywności, pomysłowości i niestandardowego podejścia w diagnozowaniu potrzeb grupy
  a następnie realizacja dla niej wartościowego programu w nurcie outdoor education
 • uwrażliwienie na dbanie o przyrodę w kontekście projektowania działań outdoorowych
 • wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę techniczną związaną z bezpiecznym
  wykorzystywaniem niskiego parku linowego
 • zapoznanie uczestników z metodami active reviewing, która wzmacnia edukacyjny potencjał
  działań outdoor education
 • zwrócenie uwagi na potrzebę zaangażowania w projekty osób wykluczonych i zagrożonych
  wykluczeniem społecznym, oraz stworzenie warunków do ich uczestnictwa w projektach
  młodzieżowych o charakterze outdoorowym
 • umożliwienie uczestnikom zdobycia certyfikatów (Youthpass oraz ERCA), które poprzez rozpoznawalność promują udziału w europejskim rynku
  pracy .

W ramach szkolenia, uczestnicy przeszli przez pełen, certyfikowany kurs budowy i działań na niskich parkach linowych ERCA, wzbogacony licznymi warsztatami o wykorzystywaniu oudtooru w pracy z młodzieżą, przykładach działań włączających np. pracy z niepełnosprawnymi, nowości w zakresie stosowanych technik np. budowania domków na drzewach czy warsztatów ze slacline. Nie zabrakło warsztatów ze Skali Współpracy oraz innych modeli teoretycznych wykorzystywanych w naszej pracy. Na koniec uczestnicy planowali działania propagujące rezultaty projektu.

Najbardziej stresującym momentem był egzamin; dwie części egzaminu praktycznego i egzamin teoretyczny. Na szczęście wszyscy zdali a poziom konstrukcji budowanych w czasie egzaminu był zaskakujący.

Po szkoleniu, uczestnicy wrócili do swoich krajów i dam będą realizowali działania w ramach projektu aż do końca listopada 2018, promując wykorzystanie outdooru i niskich parków linowych w pracy z młodzieżą.

Projekt odbywa się przy wsparciu finansowym ze środków Erasmus+.

Zdjęcia: Daniela Borontiș

 

 

 

DSC 0019
Aperture: 4
Camera: NIKON D5100
Iso: 800
« z 22 »