Sieć organizacji Outdoors as a Tool

logo_oatCzy wiecie, że Pracownia Nauki i Przygody jest częścią europejskiej sieci  Outdoors as a Tool, skupiającej europejskie organizacje zajmujące się rozwojem i promocją outdoor education jako narzędzia rozwoju ludzi. Nasze działania skupiają się głównie na projektach skierowanych do młodych liderów młodzieżowych i wolontariuszy oraz na rozwoju trenerów.

Raz w roku organizujemy spotkania samokształceniowe (następne w luty w Polsce!). Staramy się o granty europejskie z których finansujemy wymiany młodzieży (odbyły się już dwie edycje), oraz kursy trenerskie (następny w listopadzie w Holandii). W ramach sieci wspieramy się wzajemnie uczestnicząc w projektach i działając jako wolontariusze również na rzecz innych organizacji w sieci.

Inicjatorami powstania sieci byli trenerzy z Holandii, z organizacji Buitendoor. Poza Buitendoor i Pracownią, do sieci należą również skauci z Łotwy, Rumunii, Islandii, YMCA ze Szwecji oraz Finlandii.

Nasza sieć jest otwarta na inne organizacje! Zapraszamy!