Gra o wolontariacie dla Twojej organizacji?

Trwa rekrutacja do projektu „Wygrywaj wolontariat”! Koordynatorzy wolontariatu z całej Polski, mogą otrzymać dla swoich organizacji grę, która wzmocni i uatrakcyjni działania z wolontariuszami.

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie? Och, wiele superanckich rzeczy!

  • Grę “Wygrywaj Wolontariat” (w wersji pudełkowej lub do samodzielnego wydruku). Gra, poza dawaniem informacji zwrotnej o satysfakcji i zaangażowaniu w wolontariat przez wolontariuszy, będzie w jasny sposób przedstawiać, jakie kompetencje zostały przez nich rozwinięte. Dzięki temu Wasza organizacja posiądzie wiarygodne dane mówiące o korzyściach uczestnictwa w wolontariacie.
  • Materiały wideo wspomagające korzystanie z narzędzia. Używanie gry będzie proste dla koordynatorów/koordynatorek i wolontariuszy/wolontariuszek. Niemniej treści, które za nią stoją są złożone. Dlatego instrukcja w grze ma stanowić wariant uproszczony, a jej rozwinięcie omówimy w serii 3 filmów trwających kilka minut, publikowanych m.in. na YouTube.
  • Dostęp do grupy facebookowej programu. Koordynatorzy i koordynatorki wolontariatu biorący udział w projekcie otrzymają miejsce, w którym będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami zarówno tymi związanymi z projektem, jak i z ich codzienną pracą. Celem istnienia grupy jest stworzenie ogólnopolskiej społeczności wspierających się wzajemnie osób reprezentujących organizacje pozarządowe z różnych dziedzin, które wykorzystują innowacyjne, zgrywalizowane narzędzia, takie jak nasza gra.
  • Współtworzenie ogólnopolskiego projektu. Wybrane organizacje wezmą udział w testach gry, mając tym samym bezpośredni wpływ na jej ostateczną formę. Będziemy również promować Waszą organizację w naszych mediach społecznościowych, jako profesjonalnego organizatora wolontariatu.

Więcej informacji o celach projektu znajdziesz w naszym wpisie tutaj >>> lub na stronie www.wygrywajwolontariat.pl