Szukamy wolontariuszy do projektu „Moc w Spotkaniu”

Obserwujesz naszą organizację i od dawna myślisz, że fajnie byłoby się zaangażować w nasze działania? Chciałabyś/chciałbyś najpierw podpatrzeć jak działamy? Masz czas jesienią na wsparcie ciekawej inicjatywy dla licealistów? Zgłoś się do wolontariatu w „Mocy w Spotkaniu”!

Opis projektu

Warsztaty dla młodzieży "Moc w Spotkaniu"

Celem Projektu jest wzmacnianie w młodzieży poczucia sprawstwa poprzez wyposażenie jej w szereg kompetencji z zakresu komunikacji, budowania zespołu oraz wzmacnianie w młodzieży kompetencji służących tworzeniu, funkcjonowaniu i działaniu w grupach społecznych. Wolontariat polega na przygotowaniu, pomocy w prowadzeniu i podsumowaniu serii warsztatów plenerowych i stacjonarnych dla młodzieży z warszawskich liceów. Projekt składa się z 3 etapów:

  • 1: warsztaty (4h zegrowe) dla całej klasy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dniach 18.09.23, 20.09.23, 21.09.23 (poniedziałek, środa, czwartek) w godzinach 9:00 a 13:00 lub 10:00 – 14:00 na terenie warszawskiego Osiedla Jazdów (teren zielony i tzw. domek fiński „Domek Przygody” ul. Jazdów 8/2).
  • Stacjonarny, warsztat w klasie, trwający 3 godziny dydaktyczne. Program warsztatów zakłada ćwiczenia na bazie doświadczeń z warsztatów plenerowych, których celem będzie przypomnienie i wzmocnienie wdrożenia ustaleń dotyczących komunikacji i efektywnego działania w grupie. Warsztaty zostaną przeprowadzone w tygodniu 25-29.09.23 w godzinach wskazanych przez wychowawcę/nauczyciela spośród dostępnych możliwości) na terenie szkoły Uczestników.
  • Grupa młodzieżowa dla chętnych. Grupa będzie spotykała się w raz w tygodniu we wtorki 17:00 – 18:30, w plenerze i/lub na warszawskim Osiedlu Jazdów. W ramach grupy odbędzie się 10 spotkań po 1,5h zegarowej. W programie znajdą się gry, ćwiczenia i metody rozumienie wspierające rozwój kontroli własnych emocji, poczucia własnej wartości, umiejętność rozwiązywania konfliktów a przede wszystkim budowanie, funkcjonowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Można zgłosić się do udziału we wszystkich, lub poszczególnych etapach.

Zadania

  • W pierwszym etapie: pomoc trenerom outdoorowym, prowadzenie elementów programu, opieka nad przestrzenią
  • drugim etapie: wesparcie w/w warsztaty w szkołach
  • W trzecim etapie: wsparcie w prowadzenie regularnych zajęć w Jazdowie. Szukamy ekipy 3-4 osobowej, która się będzie wymieniać na cotygodniowych zajęciach i wspólnie zorganizujemy biwak dla młodzieży
  • Udział w spotkaniach przygotowawczych przed i podsumowujących po działaniach

Ile czasu?

Warsztaty plenerowe trwają po 4h + 2h na przygotowanie, warsztaty w szkołach 3h + 2h na przygotowanie, grupa 1,5h + 2h.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

-osoba mieszkająca w Warszawie lub nieopodal
-osoba, która nie widnieje w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci

*spotkanie przygotowawcze zespołu realizującego warsztaty outdoor: 12.09 g. 18:00 – 20:00, hybrydowo, preferowany udział osobisty, w Warszawie.
* spotkanie przygotowawcze zespołu realizującego warsztaty w klasie: 13.09 g. 18:00 – 20:00, zoom.

Oferujemy – świadczenia dla wolontariusza

– możliwość zdobycia doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania warsztatów i działań dla młodzieży w metodyce outdoor education/pedagogika przygody (kompetencje trenerskie) w tym pracy z niskimi parkami linowymi
– dofinansowanie i możliwość udziału w dwudniowych warsztatach pedagogiki przygody dla osób, które zgłoszą się do udziału we wszystkich 3. etapach
– umowę wolontariacką, ubezpieczenie
– wyżywienie w czasie warsztatów plenerowych
– okolicznościową koszulkę

ZGŁOSZENIA do 2.09!

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza w projekcie „InwestorJa”